www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ใบกำกับภาษีขายผ่อนชำระ

(1/1)

Meichai:
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจซื้อมา - ขายไป ต้องการเปิดใบกำกับภาษีขายสินค้าผ่อนชำระให้กับลูกค้า โดยมีการคิดดอกเบี้ยในการผ่อนแต่ละงวดด้วย  อยากทราบว่า

1.สามารถทำได้หรือไม่ ต้องดูวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทหรือไม่อย่างไร

2.จะต้องเกี่ยวข้องกับภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่ เพราะได้มีการคิดดอกเบี้ย

3.ใบกำกับภาษีที่เปิด ลงจำนวนสินค้า+ดอกเบี้ยเป็นยอดเดียวได้หรือไม่ หรือควรเปิดอย่างไร

 รบกวนช่วยแนะนำด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ

town:
ผมเข้าใจเองว่า  มักจะเป็นสินค้าที่มีงวดการผ่อนไม่เกิน 12 งวด  และมักจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ในตัวสินค้าไปให้กับทางลูกค้าแล้ว  ถ้าเป็นลักษณะเช่นนี้  ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจะถือเป็นส่วนหนึ่งของราคาขายครับ  เช่น  กิจการขายนาฬิกา ข้อมือ ราคา  60,000 บาท ( ในราคาเงินสด ) สามารถผ่อนชำระ  ได้  6  งวด ผ่อนชำระงวดละ  10,500 บาท ( รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  63,000 บาท  จะเห็นได้ว่าหากซื้อเงินผ่อนจะมีราคาแพงกว่าซื้อเงินสด  ส่วนต่าง 3,000 บาทที่เกิดขึ้นนั้น  ถือเป็นส่วนหนึ่งของราคาขายสินค้าครับ )  จึงไม่มีการแยกเป็นดอกเบี้ยออกมาครับ  วันที่ขายจะบันทึกบัญชีโดย

Dr.  ลูกหนี้การค้า   63,000

Cr.  รายได้       58,878.50

Cr.  ภาษีขาย     4,121.50เมื่อมีการรับชำระเป็นงวด

Dr.  เงินสด/ธนาคาร  10,500

Cr.  ลูกหนี้การค้า    10,500ตอบคำถาม

1.  สามารถทำได้เลยครับ  ไม่ต้องดูวัตถุประสงค์ตามหนังสือรับรองบริษัทครับ2.  ไม่เกี่ยวข้องกับภาษีธุรกิจเฉพาะ  เพราะถือเป็นส่วนหนึ่งของราคาขายครับ3.  ต้องออกใบกำกับภาษีตั้งแต่วันที่มีการส่งมอบสินค้าให้กับทางลูกค้า  โดยรวมราคาเป็นยอดเดียวครับ

Meichai:
ถามเพิ่มเติมนะคะ คุณ town

ถ้าเป็นเช่นนั้น แสดงว่าเดือนที่มีการเปิดใบกำกับภาษีทางบริษัทจะต้องถือเป็นภาษีขายของเดือนนั้นๆไปโดยอัตโนมัติทั้งจำนวน (โดยที่การชำระเงินนั้นนานถึง 12 เดือน) นอกจากวิธีนี้แล้ว มีวิธีอื่นหรือเปล่าคะ สงสารบริษัทจัง ที่ต้องเสียภาษีขายล่วงหน้าให้ก่อน

*** ต้องขอบคุณมากๆนะคะ ที่ตอบคำถามได้เข้าใจมากๆ ค่ะ ***

town:
ใช่ครับ  หากจะเลี่ยงจุดความรับผิดในกรณีนี้  คงจะต้องดูประเภทของสินค้าว่าสามารถทำได้หรือไม่  เช่น  ถ้าเป็นรถยนต์  กรรมสิทธิ์จะยังไม่โอนเป็นของผู้เช่าซื้อ  เป็นต้น  จึงสามารถทยอยเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามงวดได้ครับศึกษาเพิ่มเติมคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 36/2536 ครับ

http://www.rd.go.th/publish/3606.0.html

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม