www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การลงบัญชีด้านผู้ฝากขายทำอย่างไรจึงถูก

(1/1)

แก้ว:
บริษัทกำลังจะนำสินค้าไปฝากขาย จะต้องทำเอกสารอะไรให้กับผู้รับฝากขายบ้าง ตอนที่นำไปฝาก

- แล้วตอนที่ผู้รับฝากขายแจ้งยอดขายมาเราต้องออกเอกสารอะไรบ้าง

- การลงบัญชีตั้งแต่เริ่มจนขายได้ทำอย่างไรบ้าง

town:
1.  คงต้องดูว่าเป็นสินค้าประเภทอะไร  แต่ส่วนใหญ่มักจะมีการทำเป็นสัญญาฝากขาย  ซึ่งแต่ละกิจการอาจจะมีสาระของสัญญาที่แตกต่างกันครับ  ( โดยส่วนตัวก็ยังไม่มีโอกาสได้เห็นสัญญาครับ )2.  ถ้าเป็นระบบที่ทำเป็นสัญญา  ในแต่ละเดือนก็จะมีการแจ้งสรุปยอดขายประจำเดือนมาให้กับทางผู้ฝากขายเพื่อให้ทางผู้ฝากขายออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินครับซึ่งหากผู้ฝากขายเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะมีปัญญาในทางปฏิบัติ  เนื่องจากจุดความรับผิดในการออกใบกำกับภาษี  ที่เกิดจากการขาย  จะเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบสินค้า หรือ จ่ายชำระเงิน หรือ ออกใบกำกับภาษี  ดังนั้นจะเห็นได้ว่า  ที่ถูกต้องแล้ว  เมื่อผู้ฝากขายได้นำสินค้าไปฝากขาย  ก็จะต้องออกใบกำกับภาษีทันที  แต่ในทางปฏิบัติมักจะไม่ทำอย่างนี้  เพราะเมื่อขายไม่หมดก็มักจะมีการคืนสินค้ากัน  จึงมีความยุ่งยากในการออกเอกสาร   แต่หากมีการตั้งตัวแทนก็จะตัดปัญหาในข้อนี้ไปได้โดยต้องปฏิบัติตามปฏิบัติตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 8)

http://www.rd.go.th/publish/3414.0.html3.  ส่วนในเรื่องของการลงบัญชี  คงต้องดูครับว่า  สรุปแล้วมีสัญญาหรือไม่  และเนื้อหาจะเป็นอย่างไร  จึงค่อยมาดูว่าจะบันทึกบัญชีอย่างไรครับ

แก้ว:
ขอบคุณนะคะคุณ town บริษัทของเราจะฝากขายพวกผ้าเบรครถยนต์กับใบปัดน้ำฝนคะ ต้องตั้งเป็นสัญญาตัวแทนไหมคะ หรือค่อยถือเป็นการขายปกติเมื่อได้รับรายงานการขาย โดยที่ไม่ต้องออกใบกำกับภาษี เพราะคิดว่าต้องยุ่งแน่ ๆ

town:
ในทางปฏิบัติเท่าที่ผมทราบ  จะไม่มีการทำสัญญาตัวแทนครับ  โดยตอนส่งของก็จะออกใบส่งของชั่วคราว  เมื่อขายได้และเรียกเก็บเงินจึงค่อยออกใบกำกับภาษีครับ  ( การทำให้ถูกต้องก็เป็นสิ่งที่ดีครับ แต่อาจมีขั้นตอนยุ่งยากบ้าง )

สุปราณี:
การคิดภาษีฝากขายคิดจากค่านายหน้าได้หรือไม่

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม