www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าเช่ารถที่กำหนดระยะเวลาหัก ณ ที่จ่ายเท่าไรค่ะ

(1/1)

นธิดา:
โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการเช่ารถเป็นรายเดือน ควรจะหัก ณ ที่จ่ายเท่าไร

เจี๊ยบ:
ค่าเช่า หัก 5% ค่ะ

town:
การเช่าสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์  มีภาระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5  ครับ

phimchanok:
บริษัท เช่ารถยนต์นั่งเพื่อไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพของพระพี่นางเธอฯ จำนวนเงิน 2,140  รวม VAT มีค่านำมัน และค่าทางด่วน 710 (ผู้ให้เช่าแยกบิลค่าเช่ากับค่าน้ำมัน)อยากทราบว่า จะหัก ภาษี ณ ที่จ่าย อย่างไรคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม