www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การให้เช่าห้องพัก

(1/1)

วัฒนา:
ผมมี ตึกอพารต์เมนต์สร้างมาแล้ว 10  ปี ราคาประเมิน  24,000 บาทต่อตารางวา  ตึกหลังนี้สูง 5 ชั้น มีจำนวนห้องพัก 57 ห้อง  เนื้อที่ 107 ตารางวา  รายได้ค่าเช่าห้องพัก 2,500 บาทต่อเดือน  ราคาซื้อที่ 13  ล้านบาท   ให้วิเคราะห์ว่า

1.  อพาร์ตเมนต์ควรจะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่อย่างไร ให้เปรียบเทียบกัน

1.   จดทะเบียนเป็นบริษัท

2.   จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด

3.   จดทะเบียนเป็นคณะบุคคล

2. ให้วางแผนค่าใช้จ่าย  วางแผนการเสียภาษี ของกิจการดังกล่าว

ข้อมูลเพิ่มเติม

1.   มีค่าใช้จ่ายค่าน้ำประปา 5,700  บาทต่อเดือน  ค่าไฟฟ้า 13,000 บาทต่อเดือน  ค่าโทรศัพท์  3,800 บาทต่อเดือน

2.   จ่ายค่าแม่บ้าน 5,000 บาทต่อเดือน  ค่ายามรักษาความปลอดภัย 6,000 บาทต่อเดือน

3.   มีรายได้จากค่าน้ำ 8,500 บาทต่อเดือน  รายได้ค่าไฟฟ้า  18,200 บาทต่อเดือน  รายได้ค่าโทรศัพท์  5,700 บาทต่อเดือน

4.   ดอกเบี้ยเงินฝากประจำปีละ 2.75 % ภาษีหักณที่จ่าย 15 %

5.   การคิดค่าเสื่อมราคาอาคารควรจะตัดกี่ปี ปีละเท่าไหร่

6.   มีค่าใช้จ่ายการทำบัญชี  การสอบบัญชี

7.   มีภาษีที่เกี่ยวกับการตกแต่งภายใน  มีการซื้อเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมเข้ามาใหม่

8.     ในเรื่องเกี่ยวกับ SME เกี่ยวกับอพาร์ตเมนต์ เรื่องการวางแผนทางธุรกิจทั้งด้านตลาด  การเงินจ้องศึกษาจากไหนครับ

town:
ผมไม่แน่ใจว่า  ข้อมูลที่ให้มานั้น  เป็นข้อมูลในการประกอบธุรกิจจริงๆ หรือเป็นข้อสอบครับ  เพราะ

1.  บอกแต่ราคาซื้อที่ดิน  แต่ไม่ได้บอกราคาของอาคาร ( หรือราคาประเมินต่อตารางวา  รวมอาคารแล้ว )2.  กรรมสิทธิ์ในตัวอาคารเป็นของใคร3.  โฉนดที่ดินเป็นของใคร  4.  ปัจจุบันดำเนินธุรกิจมาแล้ว  10  ปี ( เพราะให้ข้อมูลมาว่า สร้างมาแล้ว 10 ปี ) ไม่ทราบว่าเสียภาษีในรูปแบบใด

4.1  นิติบุคคล

4.2  บุคคลธรรมดา5.  ยังมีรายได้อื่นนอกเหนือจาก  ค่าน้ำประปา  ค่าไฟฟ้า  ค่าโทรศัพท์  หรือไม่  เช่น  ค่าที่จอดรถ  ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์  หรือค่าส่วนกลาง เป็นต้น6.  ลองอ่านกระทู้เหล่านี้ดูก่อนครับ

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=3231&c=acthttp://www.avaccount.com/wb/show.php?No=2762&c=acthttp://www.avaccount.com/wb/show.php?No=994&c=act

บัญชี:
อยากทราบว่าบริษัทของดิฉันเปิดกิจการเกี่ยวการให้บริการบริษัทในเครือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้ข้อมูล ซื้อ จัดหา เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง และ อื่น ๆและได้บัตรส่งเสริม และได้เช่าอาคารสำนักงานเพื่อดำเนินกิจการกับบริษัทในเครือ ก และในอนาคตจะมีบริษัทในเครือ ข เข้ามาขอใช้พื้นที่ที่เราได้เช่าไว้กับ ก โดยแบ่งพื้นที่บางส่วน อย่างนี้แล้วเราในฐานะผู้เช่าก่อนมีสิทธิ์เก็บค่าเช่าได้หรือเปล่าคะ

NOK:
ตามรายการข้างบนบันทึกบัญชีอย่างไรคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม