www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

มีคำถามเกี่ยวกับคนทำบัญชีมากมายค่ะ

(1/1)

สงสัยค่ะ:
1. ใบกำกับภาษีที่ยอดซื้อ มีอัตราภาษี 0% ไม่ทราบว่าเราต้องนำยอดซื้อดังกล่าวมากรอกลงรายงานภาษีซื้อด้วยหรือไม่คะ หรือว่านำเฉพาะยอดซื้อที่มีภาษีซื้อเท่านั้นมากรอก2. หากคำตอบข้อ 1 คือ กรอกเฉพาะยอดซื้อที่มีภาษีซื้อ แต่เราดันกรอกไปหมดเลย เราจะแก้ไขอย่างไร3. หากคำตอบข้อ 1 คือ กรอกตามยอดในใบกำกับภาษีทั้งใบ ไม่สนใจว่าจะมีภาษีซื้อหรือไม่ แต่เราดันกรอกเฉพาะยอดซื้อที่มีภาษีซื้อ เราจะแก้ไขอย่างไร4. สำเนาใบกำกับภาษีขายเต็มรูปแบบที่เราออกให้แก่ลูกค้าเมื่อลูกค้าขอ (ไม่ได้ออกทุกครั้งที่ขาย) เราควรจะนำสำเนานั้นไปเก็บที่แฟ้มใด หรือแนบกับเอกสารอะไร อย่างไรคะ5. ใบสำคัญจ่าย กรณีที่วันที่บนใบเสร็จ (22/01/50) หลังกว่าวันที่ลงบนเช็ค (08/01/50) เราจะยึดเอาวันไหนเป็นวันที่บนใบสำคัญคะ ที่ขอบคุณค่ะ

007:
ยอดซื้อที่กรอกใน ภ.พ. 30 คือยอดซื้อที่มีสิทธินำภาษีซื้อมาหักในการคำนวณภาษีซื้อ (ยอดซื้อที่เสียภาษี 0% ไม่มีนะครับ  มีแต่ได้รับยกเว้นภาษี ) ซึ่งถ้าเรานำยอดซื้อที่ได้รับยกเว้นภาษีมารวมแล้ว ให้สังเกตว่า นำยอดซื้อมาคูณ 7% แล้วจะไม่ยอดภาษีซื้อตามที่ใบกำกับภาษีซื้ออย่างเต็มรูปที่เรากรอกไว้  ถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ต้องทำอะไรครับ รอให้สรรพากรเรียก แล้วค่อยเข้าไปชี้แจง  สำเนาใบกำกับภาษีขาย ควรเรียงตามเลขที่เก็บไว้ในแฟ้มสำเนาใบกำกับภาษีใบสำคัญจ่ายให้ยึดตามวันที่จ่ายเช็คครับ การที่เราได้รับใบเสร็จลงวันที่ล่าช้า เป็นความผิดของผู้ขายครับhttp://www.rd.go.th/publish/3596.0.html

สงสัยค่ะ:
ขอบพระคุณค่ะคุณ 007

nee:
1. ในกรณีที่บริษัทซื้อวัตถุดิบมาจากต่างประเทศ เป็น BOI พอมา 3 เดือน แล้วนำสินค้าไปขายให้กับบริษัทที่เป็น NON-BOI บริษัทจะเสียอากรขาเข้าและภาษีเพิ่มเติม ถามว่าค่าอากรขาเข้าและภาษีที่บริษัทจ่ยไปถือเป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายค่ะ

nee:
1. ถ้าซื้อวัตถุดิบเข้ามาจากต่างประเทศ แล้ววัตถุดิบตัวนั้น บริษัทได้ผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปเพื่อขายให้กับลูกค้า แล้วสินค้าตัวนั้นบริษัทได้นำเอามาใช้ในการบรรจุภัณฑ์ได้ด้วย อยากทราบว่า สินค้าที่บริษัทซื้อมาบัญชีได้ลงบันทึกบัญชีเป็นวัตถุดิบแล้ว และโอนเป็นสินค้าสำเร็จรูปแล้ว ถ้าบริษัทนำสินค้าสำเร็จไปใช้ บัญชีจะบันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม