www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ของรางวัลจากการชิงโชคได้มาต้องบันทึกบัญชีหรือไม บันทึกอย่างไร

(1/1)

ช่วยหน่อย:
มีปัญหาอยากให้ผู้รู้ช่วยแก้ให้หน่อยค่ะ

1. เมื่อวันที่ 1/3/50 บริษัท ก ได้เครื่องพริ้นเตอร์ จากการจับรางวัลชิงโชคได้มีมูลค่าเป็นเงิน 4,300.00 บาท

จากบริษัท aaa พร้อมกันนี้บริษัท ก ได้ถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นจำนวน 5% (4,300.00*5% = 215.00 บาทให้แก่บริษัท aaa เป็นเงินสด  ถามว่าบริษัท ก ต้องบันทึกบัญชี ณวันที่ 1/3/50 อย่างไรค่ะ

2. ตามหลักการบัญชีและภาษีแล้วเครื่องพริ้นเตอร์นี้

ต้องบันทึกเป็นสินทรัพย์ถาวรด้วยหรือค่ะ ถ้าใช่พริ้นเตอร์นี้จะมีมูลค่าของสินทรัพย์เท่าไร และต้องทำการคิดค่าเสื่อมด้วยหรือไม่ หากมีการคิดค่าเสื่อม ให้เอา4,300 คูณ จำนวนวัน (จะคิดตั้งแต่วันที่ 1/3/50-31/12/50) คูณด้วย 20%  ใช่หรือไม

3. แล้วถ้าหากพริ้นเตอร์ที่บริษัท ก ได้มาถูกนำมาจับฉลากของขวัญปีใหม่ให้พนักงานในบริษัท ยังคงต้องบันทึกบัญชีอีกหรือไม่ และบันทึกอย่างไร

ขอบคุณผู้รู้ล่วงหน้าค่ะ

007:
1. เมื่อนิติบุคคลได้รับรางวัล ต้องถือเป็นรายได้ครับ ไม่ได้รับยกเว้นภาษีสิ้นปี  แต่ไม่ต้องออกใบกำกับภาษีขายเนื่องจากไม่ใช้การประกอบกิจการขายสินค้า เมื่อได้รับรางวัล บันทึกดังนี้

dr. สินทรัพย์  4300

cr. รายได้อื่นๆ 4300ชำระภาษี 5%

dr. ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 215

cr. เงินสด 2152. ใช่ครับ3. แยกเป็น 2 ส่วนครับ

ส่วนของบริษัท  ถือว่าเป็นการขายสินทรัพย์ ต้องบันทึกมูลค่าสินทรัพย์ที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนของพนักงาน  ถ้าเป็นของรางวัลจับฉลากในงานปีใหม่ พนักงานไม่ต้องถือเป็นเงินได้ครับ เพราะได้รับยกเว้นเนื่องจากเป็นการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี และบริษัทก็ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายครับช่วยหน่อย:
ขอบคุณมากค่ะ

หนิง:
ขอบคุณมากค่ะ

Gun:
มีข้อกฎหมายอ้างอิงมั๊ยคะ อย่างเช่นประมวล หรือข้อหารือหรือประกาศกรมสรรพากร รบกวนด้วยค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม