www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ผิด กม. หรือเปล่าคะ

(1/1)

จ้ะ:
ถ้าลงรายการจ่ายโดยมีใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีลงวันที่หลากหลายกันต่างกันไม่เกิน 5 วัน  แต่ทำใบสำคัญจ่ายเพียงใบเดียว ลววันที่บนใบสำคัญเพียงวันเดียวคือ ยึดวันที่ของใบเสร้จใบล่าสุด จะทำได้หรือไม่คะ

อ้วน:
ทำได้แต่ไม่ถูกต้องตามหลักการบัญชีครับ  เพราะต้องบันทึกตามวันที่เกิดขึ้นของแต่ละรายการเป็นใบๆ ครับ

007:
บันทึกยอดซื้อตามใบกำกับภาษี เพื่อตั้งเจ้าหนี้ ต้องบันทึกทีละใบครับ  แต่ทำใบสำคัญจ่ายสำหรับเจ้าหนี้รายเดียวกันสามารถทำใบเดียวได้ครับ

จ้ะ:
ขอบพระคุณค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม