www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บุคคลธรรมดาจะรับเหมาก่อสร้าง

(1/3) > >>

banana:
1.บุคคลธรรมดาจะรับเหมาก่อสร้างต้องเกี่ยวข้องกับภาษีอะไรบ้างค่ะ

2.เงินได้มาตรา 40(7)คือ เงินได้จากการรับเหมาในประมวลฯ หักค่าใช้จ่ายได้ 70% ใช่มั้ยค่ะ แล้วอัตราเหมา 80% คืออะไรค่ะ ต่างกันรึเปล่าค่ะ

3.จะรับเหมาก่อสร้างในรูปบุคคลธรรมดาหรือ นิติบุคคลถึงจะได้ประโยชน์มากที่สุดค่ะ

คุณป้อง:
การจดทะเบียนนิติบุคคลมีข้อดีข้อด้อยโดยคุณbanana ต้องพิจารณาดังนี้ค่ะ

1. ต้องการเครดิตคือดูแล้วมีความมั่นคงเชื่อถือได้

2. ต้องการติดต่อลูกค้าระดับใหญ่

3. ต้องการมีรายได้ที่แยกออกจากส่วนตัวอย่างชัดเจนเพราะนิติบุคคลเปรียบเสมือนอีกบุคคลหนึ่ง

4. มีหุ้นส่วน แบ่งปันผลประโยชน์และการลงหุ้นก็ชัดเจน

เป็นระบบสักหน่อยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวางระบบการบริหารจัดการองค์กรของแต่ละบริษัทเอง

5. ในแง่ของผลประโยชน์ด้านภาษีก็คือ สามารถนำเงินได้ไปหักค่าใช้จ่ายจริงก่อนชำระภาษี

แต่ข้อจำกัดที่ต้องพิจารณาก็คือ

 นิติบุคคลเปรียบเหมือนอีกบุคคลหนึ่งคือต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้วยซึ่งหลักๆที่ต้องจ่ายแน่ๆ คือ การจัดทำบัญชีและค่าตรวจสอบบัญชี ทุกปี ไม่ทำมีความผิดตามกม....

เผลอๆ อาจจะมากกว่าภาษีที่ต้องเสียอีก

แต่ถ้ารายได้ที่ได้รับมากพอเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเล็กไปเลย

การพิจารณาว่าจะทำในรูปบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็พิจารณาที่รายได้, ประเภทของลูกค้า,วิธิการทำการตลาดหรือติดต่อลูกค้าเป็นไปอย่างที่กล่าวมาข้างต้นก็น่าจะจด แต่ถ้าเราไม่ต้องใช้เครดิตมากขนาดนั้นก็มีลูกค้าอยู่เรื่อยๆ ก็ใช้ในนามบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลก็ได้ค่ะ..ง่ายดี

เรื่องเสียภาษียังไงก็คงต้องเสียอยู่แล้วล่ะค่ะ..

รายละเอียดโทรถามได้ค่ะยินดีให้คำปรึกษา..ที่ 081-450-6142 คุณป้อง

rin:
ถ้าเรารับเหมาเองต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

rin:
ถ้าเรารับเหมาเองต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

a-man:
1.  ก็ต้องมีความรู้ในวิชาชีพนะจ๊ะ

2.  และต้องมีคนงานที่พร้อมทำงานให้เราจ๊ะ

3.  สุดท้ายก็ต้องมีเงินทุนหมุนเวียนจ๊ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม