www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ปรึกษาเรื่องการทำใบสำคัญซื้อ

(1/1)

คนไม่เคยทำ:
เรามีต้นฉบับใบกำกับภาษีซื้ออยู่ปึกนึง (70 ใบได้ค่ะ) เอามาคีย์รายงานภาษีซื้อไปแล้วและก็ว่าจะเอาเข้าแฟ้มภาษี ปัญหาคือทีนี้ เราจะมาทำ ใบสำคัญซื้อ (เชื่อ) ซึ่งมันก็ต้องมีใบกำกับภาษีซื้อ support ใช่ไหมคะ อยากทราบว่า ต้องถ่ายเอกสารจากต้นแบบมาแนบกับใบสำคัญซื้อด้วยหรือไม่ อย่างไร มีข้อแนะนำอย่างไรเชิญเลยค่ะ (ทำไปทำมา เอ๊ะ ทำไมเราเริ่มถ่ายเอกสารเยอะแยะซ้ำไปซ้ำมาหรือเปล่า สับสนค่ะ)

longan:
1. ตัวต้นฉบับใบกำกับภาษีซื้อ  ต้องมาจัดเรียงเป็นลำดับ ปะหน้า ด้วย รายงานภาษีซื้อ ไว้พร้อมตรวจสอบยัน กะ ภพ 30 ของทุกเดือน

2.  ส่วนตัวสำเนา ที่จะใช้ จะเป็นใบถ่าย หรื อสำเนาใบกำกับ  เพื่อ ประกอบการลงบัญชี ซื้อ เชื่อ007:
ขอบคุณ คุณ longan ครับ

นก:
ใบสำคัญซื้อเป็นอย่างไร

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม