www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ธุรกิจ ซื้อมาขายไป

(1/1)

กก:
ต้นทุนธุรกิจซื้อมาขายไป จะต้องคิดวิธิอระไร และทำอย่างไร

longan:
ต้นทุน = ราคาสินค้าที่ซื้อ + ค่าใช้จ่าย ต่างๆ เพื่อการได้มาซึ่งสินค้านั้น ๆ

007:
ขอบคุณ คุณ longan ครับ แหม หายไปนานเลย  ผมกำลังศึกษาเรื่องการปรับเปลี่ยน font เพื่อให้ทุกๆท่านที่เข้ามาเยื่ยมชม ได้เห็น font ที่เป็นขนาดและรูปแบบเดียวกันอยู่นะครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม