www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ซื้อที่ดิน

(1/1)

น้อย:
1. กรณ๊ซื้อที่ดินเพื่อสร้าง โรงแรม และ ซื้อ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เมื่อปี 2548 อายุอาคาร นาน 30ปี แต่ทาง สำนักงานไม่ ได้แยก ที่ดินและอาคารออกจากกัน  จะทำอย่างไรดี บันทึกบัญชีอย่างไร

2. กรณ๊ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร เพื่อสร้างโรงแรม ปี 2549 จากนั้น จะต้องทำการทุบทิ้ง เพื่อสร้างโรงแรม จะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร สำนักงานบันทึก เป็นที่ดินเลย แบบนี้ถูกหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องทำอย่างไร และบันทึกบัญชีอย่างไรช่วยด้วยขอบคุณมาก ๆ

Nat:
1. ให้หาราคาตลาดของที่ดินและอาคารครับ ถ้าหาได้ทั้ง 2 ราคาก็นำมาเทียบบัญญัติไตรยางค์จากราคาทุนที่จ่ายไปครับ แต่ถ้าหาได้ราคาอย่างใดอย่างหนึ่ง ส่วนที่เหลือก็เป็นราคาอีกอันหนึ่งครับ แต่ถ้าหาไม่ได้เลย อาจใช้ราคาประเมิณที่ดินของทางราชการเป็นตัวกำหนดราคาที่ดินครับ ที่เหลือเป็นของอาคาร

2. น่าจะเป็นเรื่องการตีความครับ ถ้าเราซื้อที่ดินพร้อมอาคารโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะทุบอาคารทิ้ง แสดงว่า ณ วันที่ซื้ออาคารไม่มีมูลค่าเชิงเศรษฐกิจในอนาคตอยู่แล้ว ดังนั้นราคาที่ซื้อเป็นการซื้อที่ดินเท่านั้น จึงลงบัญชีเป็นที่ดินทั้งจำนวน

007:
ขอบคุณคุณ Nat ครับ

ภาคิน:
รับจำนอง-บ้านที่ดิน อาคารพาณิชย์คอนโดอพาร์ทเม้นท์ฝากขายให้วงเงินสูง 50-80เปอร์เซ็น ของมูลค่าทรัพย์ เป็นนายทุนรับเองตัดสินใจทันทีดอกเบี้ยตกลงกันได้           ของมูลค่าทรัพย์แล้วเรารีไฟแนดอกเบี้ยต่ำ, อนุมัติเงินเร็วไม่ต้องส่งดอกเบี้ยทุกเดือนรับในต่างจังหวัดและกรุงเทพและรอบกรุงเทพให้เงินดี 24 ชม.0892221400

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม