สำนักงานบัญชี A&V - บอร์ดบัญชีและภาษี ติดตามเราได้ใน A&V Facebook Best view with best view with google chrome
 • 25/02/2020 10:13:17 AM
 • ยินดีต้อนรับ,สู่บอร์ดบัญชี : www.avaccount.com : บุคคลทั่วไป
Please login or register.

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น


ถ้าท่านกำลังหาผู้สอบบัญชี เรารับตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

หนังสือพิมพ์ ThaiCPD
โฆษณาเชิญประชุม 100 บาท
http://www.thaicpd.com


ผู้เขียน หัวข้อ: ทำไมต้องเสียภาษีโรงเรือน? หน้าที่ใครต้องเป็นผู้เสียภาษีนี้?  (อ่าน 71843 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

kaka

 • บุคคลทั่วไป

ซื้อคอนโด โดยมีระยเวลา 37 ปีทุปทิ้งทำไมต้องจ่ายภาษีโรงเรือน

007

 • บุคคลทั่วไป

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน1. ความรู้ทั่วไป1.1 ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีประเภททรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีได้แก่ อาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ กับที่ดินต่อเนื่องซึ่งใช้ปลูกสร้างอาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ รวมถึงบริเวณที่ต่อเนื่องกันซึ่งตามปกติใช้ประโยชน์ไปด้วยกันกับอาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ ซึ่งเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้นำทรัพย์สินดังกล่าวออกหาผลประโยชน์ตอบแทนนอกเหนือจากการอยู่อาศัยของตนเองโดยปกติหรือให้ผู้อื่นนำ ไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม ทรัพย์สินแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ(1) โรงเรือน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ(2) ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ซึ่งหมายความว่าเป็นที่ดินซึ่งใช้เป็นที่ปลูกสร้างโรงเรือน อาคาร สิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ และที่ดินอันเป็นบริเวณต่อเนื่องกันซึ่งตามปกติ ใช้ประโยชน์ไปด้วยกันกับโรงเรือน อาคาร สิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ1.2 ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นภาษี(1) พระราชวังอันเป็นส่วนของแผ่นดิน(2) ทรัพย์สินของรัฐบาลที่ใช้ในกิจการของรัฐบาล หรือสาธารณะและทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ใช้ในกิจการรถไฟโดยตรง(3) ทรัพย์สินของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะ ซึ่งกระทำกิจการอันมิใช่เพื่อเป็นผลกำไรส่วนบุคคลและใช้เฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา(4) ทรัพย์สินซึ่งเป็นศาสนสมบัติอันใช้เฉพาะในศาสนกิจอย่างเดียวหรือเป็นที่อยู่ของสงฆ์(5) โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ซึ่งปิดไว้ตลอดปีและเจ้าของมิได้อยู่เองหรือให้ผู้อื่นอยู่นอกจากคนเฝ้าในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง อย่างอื่น ๆ หรือในที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกัน(6) โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างของการเคหะแห่งชาติที่ผู้เช่าซื้ออาศัยอยู่เองโดยมิได้ใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรม หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2535 ยกเว้นพื้นที่อ่างเก็บน้ำ เขื่อนต่างๆ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ซึ่งเป็นที่ต่อเนื่อง1.3 การขอลดหย่อนภาษีการขอลดหย่อนภาษี การขอยกเว้น การงดเว้น การขอปลดภาษี การขอลดค่าภาษี จะทำได้ดังกรณีต่อไปนี้- ถ้าโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ถูกรื้อถอนหรือทำลาย ให้ลดยอดค่ารายปีของทรัพย์สินนั้นตามส่วนที่ถูกทำลายตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ทำขึ้น แต่ในเวลานั้นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ นั้นต้องเป็นที่ซึ่งยังใช้ไม่ได้- โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ซึ่งทำขึ้นในระหว่างปีนั้น ให้ถือเอาเวลาซึ่งโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ นั้นได้มีขึ้นและสำเร็จจนควรเข้าอยู่ได้แล้วเท่านั้นมาเป็นเกณฑ์คำนวณค่ารายปี- ถ้าเจ้าของโรงเรือนใดติดตั้งส่วนควบที่สำคัญที่มีลักษณะเป็นเครื่องจักรกล เครื่องกระทำหรือเครื่องกำเนิดสินค้าเพื่อใช้ดำเนินการอุตสาหกรรมบางอย่าง เช่น โรงสี โรงเลื่อย ฯลฯ ขึ้นในโรงเรือนนั้น ๆ ในการประเมินให้ลดค่ารายปีลงเหลือหนึ่งในสามของค่ารายปีของทรัพย์สินนั้น รวมทั้งส่วนควบดังกล่าว แล้วด้วย- เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นได้รับความเสียหายเพราะโรงเรือนว่างลงหรือชำรุดจึงจำเป็นต้องซ่อมแซมส่วนสำคัญ เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นมีสิทธิขอลดภาษีได้ ทั้งนี้เป็นไปตามดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะลดค่าภาษีตามส่วนที่เสียหายหรือปลดภาษีทั้งหมดก็ได้- ถ้าเจ้าของโรงเรือนมีเหตุเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินในปีที่ผ่านมาย่อมได้รับการยกเว้น งดเว้น ปลดภาษี หรือลดค่าภาษี แล้วแต่กรณี1.4 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีผู้มีหน้าที่เสียภาษี คือ “ผู้รับประเมิน” ซึ่งหมายถึง เจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีเว้นแต่ถ้าที่ดินและอาคาร โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เป็นคนละเจ้าของกันให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี1.5 กำหนดระยะเวลาให้ยื่นแบบแสดงรายการให้ผู้รับประเมินยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี1.6 ฐานภาษีฐานภาษีคือ ค่ารายปีของทรัพย์สินซึ่งหมายถึง จำนวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่ง ๆ ในกรณีที่ทรัพย์สินนั้นให้เช่าและค่าเช่านั้นเป็นจำนวนเงินอันสมควรที่จะให้เช่าได้ให้ถือค่าเช่านั้นเป็นค่ารายปี แต่ถ้ามีกรณีที่สมควรจะให้พิจารณาได้ว่าค่าเช่านั้นมิใช่จำนวนเงินอันสมควรที่จะให้เช่าได้ หรือกรณีที่ไม่มีค่าเช่าเนื่องจากเจ้าของทรัพย์สินดำเนินกิจการเองหรือ ด้วยเหตุอื่น ๆ ให้พิจารณากำหนดค่ารายปีโดยเทียบเคียงกับค่ารายปีของทรัพย์สินที่ให้เช่าที่มีลักษณะ ขนาด พื้นที่ ทำเลที่ตั้งและบริการสาธารณะซึ่งทรัพย์สินนั้นได้รับประโยชน์คล้ายคลึงกัน1.7 อัตราภาษีอัตราภาษีให้เสียในอัตราร้อยละสิบสองจุดห้าของค่ารายปี2. ขั้นตอนการยื่นเสียภาษี2.1 การยื่นแบบพิมพ์ให้ผู้รับประเมินขอรับแบบ ภ.ร.ด.2 ได้ที่สำนักงานเขตโดยกรอกรายการในแบบ ภ.ร.ด.2 ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน รับรองความถูกต้องของข้อความดังกล่าว พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ วันที่ เดือน ปี กำกับไว้ แล้วส่งคืนไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ ณ สำนักงานเขตที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ การส่งแบบพิมพ์ จะนำส่งด้วยตนเอง มอบหมายให้ผู้อื่นไปส่งแทน หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ (ให้ถือวันที่ส่งทางไปรษณีย์เป็นวันยื่นแบบพิมพ์)2.2 เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นแบบกรณีโรงเรือนรายใหม่ : ให้เจ้าของกรรมสิทธิ์โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่เคยยื่นแบบเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินมาก่อน ยื่นแบบเสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดจากปีที่ได้มีการใช้ประโยชน์ในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น โดยยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ พร้อมสำเนาหลักฐานประกอบการพิจารณาได้แก่- โฉนดที่ดินที่ปลูกสร้างโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น- หนังสือสัญญาขาย หรือสัญญาให้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง- ใบอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคาร, ใบอนุญาตให้ใช้อาคาร- ใบให้เลขหมายประจำบ้าน- สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของโรงเรือน, สำเนาทะเบียนบ้านของโรงเรือนที่พิกัดภาษี- บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี- หลักฐานการเปิดดำเนินกิจการ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท/ ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม / ทะเบียนพาณิชย์- สำเนางบการเงิน (กรณีเป็นนิติบุคคล)- หลักฐานของสรรพากรเช่น ภ.พ.01, ภ.พ.09, ภ.พ.20- ใบอนุญาตตั้งและ/หรือประกอบกิจการโรงงาน- ใบอนุญาตติดตั้งเครื่องจักร- ใบอนุญาตของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล- ใบเสร็จค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา / ไฟฟ้า- สัญญาเช่าโรงเรือนที่พิกัดภาษี- หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย)- หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์โรงเรือนที่พิกัดภาษีหมายเหตุ ให้ผู้รับประเมิน หรือ เจ้าของโรงเรือนถ่ายสำเนาหลักฐาน เอกสารที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องกำกับทุกฉบับกรณีโรงเรือนรายเก่า : ให้เจ้าของกรรมสิทธิ์โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี พร้อมใบเสร็จรับเงิน การเสียภาษีครั้งสุดท้าย (ถ้ามี) กรณีเจ้าของเป็นนิติบุคคลให้แนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทพร้อมการยื่นแบบ ภ.ร.ด.22.3 การชำระภาษีผู้รับประเมินได้รับใบแจ้งรายการประเมิน (ภ.ร.ด.8) ให้ชำระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน โดยชำระภาษีได้ที่สำนักงานเขตซึ่งโรงเรือนนั้นตั้งอยู่หรือที่กองการเงิน สำนักการคลัง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) การชำระภาษีจะชำระโดยการส่งธนาณัติ ตั๋วแลกเงินของธนาคารหรือเช็คที่ธนาคารรับรองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ และให้ถือว่าวันส่งทางไปรษณีย์เป็นวันรับชำระภาษี2.4 การขอผ่อนชำระภาษีผู้มีสิทธิขอผ่อนชำระภาษีได้ 3 งวด โดยไม่เสียเงินเพิ่มมีเงื่อนไขดังนี้1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี จะขอผ่อนชำระค่าภาษีได้ โดยวงเงินค่าภาษีที่จะขอผ่อนชำระนั้น จะต้องมีจำนวนเงินค่าภาษีตั้งแต่เก้าพันบาทขึ้นไป2. ได้ยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนั้น3. ได้แจ้งความจำนงขอผ่อนชำระค่าภาษีเป็นหนังสือต่อพนักงานเก็บภาษี ภายใน 30 วันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน2.5 เงินเพิ่มเงินค่าภาษีค้างชำระให้เพิ่มจำนวนดังอัตราต่อไปนี้1. ถ้าชำระไม่เกินหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ให้เพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีที่ค้าง2. ถ้าเกินหนึ่งเดือนแต่ไม่เกินสองเดือนให้เพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีที่ค้าง3. ถ้าเกินสองเดือนแต่ไม่เกินสามเดือนให้เพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีที่ค้าง4. ถ้าเกินสามเดือนแต่ไม่เกินสี่เดือนให้เพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่ค้างถ้ามิได้มีการชำระค่าภาษีและเงินเพิ่มภายในสี่เดือนกรุงเทพมหานครมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ซึ่งค้างชำระค่าภาษีได้ถ้าค่าภาษีค้างอยู่และมิได้ชำระขณะเมื่อทรัพย์สินได้โอนกรรมสิทธิ์ไปเป็นของเจ้าของใหม่โดยเหตุใด ๆ ก็ตาม เจ้าของเก่าและเจ้าของใหม่เป็นลูกหนี้ค่าภาษีนั้นร่วมกัน2.6 การอุทธรณ์ภาษีเมื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ได้รับแจ้งการประเมินแล้วไม่พอใจในการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยเห็นว่าค่าภาษีสูงเกินไป หรือประเมินไม่ถูกต้องก็มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยกรอกในแบบพิมพ์(ภ.ร.ด.9) และยื่นแบบดังกล่าว ณ สำนักงานเขตท้องที่ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว ผู้รับประเมินหมดสิทธิที่จะขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ และไม่มีสิทธินำคดีสู่ศาล เว้นแต่ในปัญหาข้อกฎหมายซึ่งอ้างว่าเป็นเหตุหมดสิทธินั้น เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาเป็นประการใดจะแจ้งคำชี้ขาดไปยังผู้ยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษร หากผู้รับประเมินยังไม่เห็นด้วยหรือไม่พอใจในคำชี้ขาดดังกล่าว ย่อมมีสิทธินำคดีสู่ศาลเพื่อแสดงให้ศาลเห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้อง และขอให้ศาลเพิกถอนการประเมินนั้นเสีย แต่ต้องทำภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันรับแจ้งคำชี้ขาด และการยื่นฟ้องต้องเป็นที่พอใจศาลว่าผู้รับประเมินได้ชำระค่าภาษีทั้งสิ้นซึ่งถึงกำหนดชำระหรือจะถึงกำหนดชำระระหว่างคดียังอยู่ในศาล2.7 การขอคืนเงินค่าภาษีในกรณีที่มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้มีการลดจำนวนเงินที่ประเมินไว้ให้ยื่นคำขอรับเงินคืนได้ที่สำนักงานเขต โดยแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินประกอบด้วยกรณีที่ศาลพิพากษาให้ลดค่าภาษีศาลจะพิพากษาคืนเงินส่วนที่ลดนั้นให้ภายใน 3 เดือน2.8 บทกำหนดโทษ- ผู้รับประเมิน ผู้เช่า หรือผู้ครองทรัพย์สินกรอกรายการในแบบพิมพ์ตามความเป็นจริงตามความรู้เห็นของตนให้ครบถ้วน และรับรองความถูกต้องของข้อความดังกล่าว พร้อมทั้งลงวันที่ เดือน ปี และลงลายมือชื่อของตนกำกับไว้แล้วส่งคืนไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ การส่งแบบพิมพ์จะนำส่งด้วยตนเอง มอบหมายให้ผู้อื่นไปส่งแทน หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ หากผู้ใดละเลยไม่แสดงข้อความข้างต้น เว้นแต่จะเป็นด้วยเหตุสุดวิสัย ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท- ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจละเลยไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่แจ้งรายการเพิ่มเติมละเอียดยิ่งขึ้นเมื่อเรียกร้อง ไม่นำพยานหลักฐานมาแสดง หรือไม่ตอบคำถามเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซักถาม (ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่มิได้รับคำตอบจากผู้รับประเมินภายในสิบวัน หรือได้รับคำตอบอันไม่เพียงพอ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจออกหมายเรียกผู้รับประเมินมา ณ สถานที่ซึ่งเห็นสมควรและให้นำพยานหลักฐานในเรื่องอสังหาริมทรัพย์นั้นมาแสดง กับให้มีอำนาจซักถามผู้รับประเมินในเรื่องใบแจ้งรายการนั้น) ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท- ผู้ใดก) โดยรู้อยู่แล้วหรือจงใจยื่นข้อความเท็จ หรือให้ถ้อยคำเท็จ หรือตอบคำถามด้วยคำอันเป็นเท็จหรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือจัดหาทางให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงการคำนวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินของตนตามที่ควรข) โดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉ้อโกง โดยอุบาย โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดทั้งสิ้นที่จะหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการคำนวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินของตนตามที่ควร ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาทหรือทั้งจำทั้งปรับที่มา : พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม: ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีของทรัพย์สิน ฉบับลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2535: กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475กวาง

 • บุคคลทั่วไป

^---^

 • บุคคลทั่วไป

ขอบคุนมากๆค่ะได้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีทรัพย์สินด้วยกำลังหาอยู่พอดี ขอบคุณนะค่ะ

numfon

 • บุคคลทั่วไป

ถ้าเป็นบ้าน/ตึกแถว ว่าง ต้องเสียภาษีโรงเรือนมั้ย

เยียร์

 • บุคคลทั่วไป

อยากทราบว่าจะทำหอพัก มันจะคุ้มกับการเสียภาษีหรือเปล่าคะ ทำ 25 ห้อง ห้องละ 1500 บาทค่ะ

แอ๋ว

 • บุคคลทั่วไป

ทำไมบ้านพักอาศัยทาวเฮ้าจึงต้องเสียภาษีด้วยเพราะได้มีหนังสือจากทางสำนักงานเทศบาลอ้อมน้อยส่งมาให้ทุกบ้านในหมู่บ้านได้รับหมดจึงสงสัยกันว่าอยู่บ้าน 10 ปี ไม่เคยเสียและไม่เคยได้รับจดหมายดังกล่าว

dangsc

 • บุคคลทั่วไป

เข้าใจว่าทางเทศบาลส่งแบบเหมากระจายให้พื้นที่หมู่บ้านครับ ถ้าเราใช้เป็นที่พักอาศัยก็ไม่ต้องห่วนครับ แต่เทศบาลอาจแจ้งเผื่อว่ามีคนไปปล่อยเช่าครับ (อาจจะเพราะทำเลเหมาะแก่การปล่อยเช่า)

แหม่ม

 • บุคคลทั่วไป

ถ้าเราเป็นผู้เช่าบ้านแต่ในสัญญาระบุให้เราเป็นผู้เสียภาษีโรงเรือนได้หรือไม่

ไก่

 • บุคคลทั่วไป

ถ้าในปีที่ผ่านมาเราไม่ได้ทำการค้า เราจะทำหนังสือถึง อบต.ยังไงให้เค้าไม่เก็บภาษีจากเราคะ

PoP

 • บุคคลทั่วไป

1.4 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี คือ “ผู้รับประเมิน” ซึ่งหมายถึง เจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีเว้นแต่ถ้าที่ดินและอาคาร โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เป็นคนละเจ้าของกันให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี แต่ค่าภาษีจะไม่เท่ากัน

ในส่วนของหนังสือสัญญาเช่า...สามารถให้เกรียติผู้ให้เช่าหรือผู้เช่าใครก็ได้เป็นผู้เสียภาษี

ผู้อยากรู้

 • บุคคลทั่วไป

ทไมผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต้องเสียภาษี ภ.ร.ด.90

*-*

 • บุคคลทั่วไป

ถ้าอาคารพาณิชย์ให้หน่วยงานราชการโดยมาจัดตั้งเป็นสถานีอนามัยเช่นนี้

kookkai

 • บุคคลทั่วไป

การเสียภาษีโรงเรือน(เราไม่ได้เป็นเจ้าของโรงเรือนเราเช่าทำกิจการเราจำเป็นต้องเสียภาษีในส่วนใดบ้างค่ะ)ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบด้วยค่ะ

กุ๊กไก่

 • บุคคลทั่วไป

ในกรณีที่ ผู้เช่าเป็นผู้เสียภาษีโรงเรีอน ผู้ให้เช่าจำเป็นต้องนำภาษีโรงเรีอนมาบวกเป็นรายได้ในการยื่นภาษีรายได้ด้วยหรือเปล่าค่ะ (ถือว่าเป็นผลประโยชน์ในส่วนของรายได้ด้วยไหมค่ะ)

มุกดา

 • บุคคลทั่วไป

มาตรา 25 ของ พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2475 ข้อความ ผู้ประเมินไม่พอใจการประเมินยื่นคำร้องต่ออธิบดีกรมสรรพากรหรือสมุหาเทศาภิบาล ถ้าเป็น อบต. ต้องยื่นคำร้องต่อผู้ใด

นภาพร

 • บุคคลทั่วไป

วันครบกำหนดการเสียภาษีโรงเรือน คือเดือน กพ. ของทุกปี  ถ้าไม่ชำระในเดือนนั้น สามารถยื่นได้อีกไหมค่ะ

นิธิกร

 • บุคคลทั่วไป

ภาษีโรงเรือนต้องจ่ายปีละกี่ครั้ง

วิสาขา

 • บุคคลทั่วไป

ไม่เข้าใจภาษีโรงเรือนของทางรพ.รามาธิบดี คือ น้องเป็นเจ้าของร้านค้าที่เช่าพื้นที่ขายอาหารในอาคารวิจัยและสวัสดิการ ของทางรพ.รามาธิบดี เช่ามาหลายปีแล้วไม่เคยเสียภาษีโรงเรือนเลยแต่เสียภาษี ภงด.90และ91 แต่ปีนี้ทางรพ.ให้น้องจ่ายค่าภาษีโรงเรือนด้วย ซึ่งอาคารหลังนี้มี3ชั้น ชั้น 1 เป็นร้านขายอาหาร ชั้น 2 เป็นฟิตเนส และสถานรับเลี้ยงเด็ก ชั้น 3 เป็นศูนย์วิจัย  และเป็นที่จอดรถด้วย น้องอยากทราบว่า การคำนวณในการเสียภาษีโรงเรือนนี้จะต้องคำนวณทั้งอาคารหรือคำนวณเฉพาะชั้น1 ที่เป็นร้านอาหาร ร้านอาหารมีทั้งหมด 24 ร้านค่ะ

วินัย ดือรามัด

 • บุคคลทั่วไป

khongrit

 • บุคคลทั่วไป

ทางห้างสรรพสินค้าได้เปิดให้เช่าพื้นที่ ซึ่งได้ทำใว้เป็นล็อคๆมีฝากั้น ผมเช่ายังไม่ถึงเดือนทางห้างได้มีหนังสือให้จ่ายค่าภาษีโรงเรือนปีละ 3000 ผมไม่เข้าใจครับ

ณัฐ

 • บุคคลทั่วไป

ผมเช่าตึกแถวทำร้านตัดผมปีแรกเจ้าของให้ผมเสียภาษีโรงเรือนปีละ 2000พอต่อสัญญาใหม่เพิ่มเป็น4000โดยผมจ่ายให้เจ้าของตึกแต่เวลาผมไปเสียภาษีเงินได้เจ้าหน้าที่ทวงถามว่าที่ตึกนี้ไม่มีการเสียภาษีโรงเรือนมาเป็นเวลานานมากๆแล้วก็ฝากเอกสารอะไรมาให้เจ้าของตึกแต่พอดีผมทำหาย จริงๆแล้วใครควรเป็นผู้จ่าย ผมหรือ เจ้าของตึก

ดาว

 • บุคคลทั่วไป

ภาษีโรงเรือนคำนวณยังไงจากยอดอะไรผู้ให้เช่าหรือผู้เข่าเป็นคนจ่าย

แจ๋ว

 • บุคคลทั่วไป

ต้องเสียภาษีโรงเรือนด้วย

ถ้าเช่าพื้นที่ของห้าง และหน้าที่นี้ต้องให้ใครเป็นผู้เสียภาษีและเสียภาษีในอัตราเท่าไร

มิตรภาพไร้พรมแดน

 • บุคคลทั่วไป

ผู้มีหน้าทีเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ เจ้าของทรัพย์สิน ในกรณีที่เจ้าของที่ดินและโรงเรือนเป็นคนละเจ้าของให้เจ้าของโรงเรือนมีหน้าทีเสียภาษี แม้สัญญาเช่าคู่สัญญาอาจจะตกลงกันให้ผู้เช่าทรัพย์สินเป็นผู้เสียภาษ๊ สัญญาเช่านั้นก็ใช้บังคับกันได้ระหว่างคู่กรณี ไม่มีผลทำให้เจ้าของทรัพย์สินที่ต้องมีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายพ้นความรับผิด

pingpong

 • บุคคลทั่วไป

บริษัทฯ ใช้บ้านของกรรมการเพือ่เป็นสำนักงานและมีพี่น้องอย่อาศัยเอง โดยที่เจ้าบ้านไม่ได้อยู่ด้วย  เดิมเคยเสียภาษีเฉพาะส่วนที่ใข้ทำงาน  แต่ปีที่ผ่านมาบอกว่าต้องจ่าย

ค่าภาษีส่วนที่อยู่อาศัยด้วย ใช่หรือเปล่าค่ะ ข้องใจมากค่ะ

ไปเกาหลี

 • บุคคลทั่วไป

ประเทศไหนปลอดภาษี ผมจะไปอยู่นั่น ประเทศไทยรู้สึกจะเก็บภาษีมั่ว แถมเข้าใจยากอีก เงินภาษีไปพัฒนาประเทศก็ไม่ทั่วถึง ประเทศไทยเรามันไม่พัฒนานะผมว่า ถ้าเทียบกับประเทศในแถบเอเชีย

โมโห

 • บุคคลทั่วไป

ทำไมต้องเสียภาษีโรงเรือนเพิ่มขึ้นทุกปี   วันนี้ไปเสียภาษีเจ้าหน้าที่บอกต้องเสียเพิ่มขึ้น เค้าคิดยังไงค่ารายปีนะ หรือจะทำเป้า

lamona

 • บุคคลทั่วไป

ดิฉันเปดร้านเสริมสวยในบ้านตัวเองตอ้งเสียภาษีโรงเรื่อนหรื่อไม่   เท่าไร  วัดจากอะไรเป็นหลักคะ

กุหาเช้ากินค่ำ

 • บุคคลทั่วไป

ผมเช่าบ้านเดือนละ 4500 x 12 = 54000บาท/ปี

เปิดค้าขายได้กำไรต่อเดือนประมาณ 15000 บาท

ภาษีโรงเรือน 6750 บาท

เกือบครึ่งนึงของรายได้ต่อเดือนแล้วยังมีภาษีรายได้ต้องเสียอีก ผมอยากถามว่า

โ ค ด พ่ อ โ ค ด แม่ ง ใครคิดวิธีคิดภาษีครับ

ขอให้แมร่ง ไม่ตายดี

คนจนเพราะภาษี

 • บุคคลทั่วไป

ทำไมภาษีโรงเรือนแพงจัง ตึกก็ต้องผ่อน 20 ปี ดอกเบี้ยบานตะไท ค้าขายต้นทุนก็สูงงงงงงงงโคตร ค่าน้ำมันไปซื้อของก็แสนแพง คิดสัก 5 เปอร์เซ็นต์ก็เกินพอ

am

 • บุคคลทั่วไป

น่าจะเห็นใจคนทำมาหากินต้องเสียภาษีซ้ำซ้อนทั้งโรงเรือนที่โคตรแพงและภาษีรายได้อีกทั้งที่คิดจากเงินได้ตัวเดียวกันประเทศไทย!!!!

ลูกหน้แบงค์

 • บุคคลทั่วไป

ภาษีโรงเรือนแพงเกินไป 12.5% ซ้ำซ้อนกับภาษีเงินได้ ไม่สามารถลดหย่อนได้เลย ไม่มีเหตผล จะเก็บไห้ได้อย่างเดียว เหมือนเอาพวกการศึกษาน้อยมาบริหารงานท้องถิ่น ยังไงยังงั้น พูดไปก็เหมือนสีซอ

vats

 • บุคคลทั่วไป

ถ้าเซ้งคอนโดที่อยู่อาศัย มีอายุการเซ้ง 60 ปี ทางผู้เซ้งถูกผลักภาระให้เป็นผู้จายภาษีโรงเรือนโดยเอา ร่คาเช้ง คูณ ด้วย 12.5% แล้วกหารด้วยปีที่เหลือ เป็นการคิดที่ยุติธรรม หรือ ถูกกฎหมายหรืไม่

คนเครียดภาษี

 • บุคคลทั่วไป

กูเกิดเมืองไทยทำไมกูต้องเสียภาษีโรงเรือน18000สิ่งแวดล้อม3000มีกิจการเล็กๆเดือนละไม่กี่หมื่นบาทกูจะแดกเหี้ยอะไรมีใครบอกผมไดบ้างครับ

คนเครียดภาษี

 • บุคคลทั่วไป

ทำโรงกลึงเล็กๆส่งตึก27000ส่งรถไว้หางาน9500ส่งลูกเรียน2คนภาษีรายได้ภาษีป้ายชื่อร้านกูก็ทำเองแม่งเก็บภาษีกูปีละ200ภาษีโรงเรือนตึก2คูหา3 1/2ชั้นอีก18414รายได้ไม่กี่หมื่นบาท/เดือน แล้วแม่งจะให้กูแดกเหี้ยอะไรวะกูเครียดมากนะมึงจะให้กูเสียเหี้ยอะไรนักหนาหรือมึจะไม่ให้กูมีเหียอะไรเหลือเลยเก็บแล้วเก็บอีกมึงอย่าบีบให้กูต้องเข้าป่าถือปืนค้ายาบ้านะไอ้เหี้ย

คนเครียดภาษี

 • บุคคลทั่วไป

ใครเป็นอย่างผมบ้างหาทางออกอย่างไรกับภาษีซ้ำซ้อนของเมืองไทยแม่งจะเก็บอะไรหนักหนามีใครไห้ความเห็นได้บ้างครับ

กูคนเครียดภาษีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 • บุคคลทั่วไป

กูอยากรู้จริงๆไอ้คนที่คิดวิธีการเก็บภาษีเนี่ยมันเอาหัวหรือตีนคิด

ภาษีเก็บเกินไป

 • บุคคลทั่วไป

ทำห้องเช่า 20 กว่าห้อง  เสียภาษีโรงเรือน+ใต้โต๊ะ 5000 ปีละ สองหมื่นกว่าบาท แพงมากๆ แถม จนท.มันขู่ว่าถ้าไม่ให้ 5000 ต้องเสียเกือบ 30000 บาท เครียดอะ ทำไงดีกับภาษีโรงเรือนที่มันแพงขนาดนี้

ไม่ขอออกนาม

 • บุคคลทั่วไป

รบกวนผู้รู้ตอบคำถามของผู้สงสัยด้วยครับ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยครับ  ขอบคุณครับ

ผู้เดือดร้อน

 • บุคคลทั่วไป

เครียดเหมือนกันคะ  ทำ apartment เสียภาษีโรงเรือนปีละ หกหมื่นกว่า  ใต้โต๊ะปีละ สองหมื่น จ่ายมาสิปปีแล้ว ปีนี้ ขอไม่จ่ายใต้โต๊ะ เพราะ แต่ละเดีือนยังต้องหารายได้อื่นมาช่วยเสริมจ่าย เงินกู้ bank อยู่เลย จนท.บอกต้องทำประเมิณใหม่ ถ้าไม่มีใต้โต๊ะ ก็ไม่เป็นไร จ่ายตรงๆก็ แสนกว่าบาท..... ดู ดู๊ ดู มันทำ

ถนัดฐา

 • บุคคลทั่วไป

ภาษีโรงเรื่อน ไม่มีูรูปแบบที่ชัดเจนในการจัดเก็บ  มั่วๆ ยังไงก็ไม่รู้  ผมว่าวางเงื่อนไขในการเก็บให้ยุติธรรมและชัดเจนกว่านี้ จะดีกว่าครับ

คนไทยคนหนึ่ง

 • บุคคลทั่วไป

ค่วามรู้สึกนะว่า ไอ้ที่เค้าเรียกเก็บภาษีโรงเรือน ภาษีป้ายและภาษีอื่นๆ อีกมากมายนั้น  ขอถามสักคำว่า พวก.....เอาเงินไปไหนกันหมด  เดี๋ยวนายกโน่น นายกนี่พาคนไปดูงานที่ต่างๆ  ทำไมคนเค้าหาเงินแทบตาย ต้องรำบากขนาดไหนต้องลงทุน  กว่าจะมีรายได้ขึ้นมา  ก็มาปล้นเงินเค้าไปแถมยังเอาไปผลาญอีก  นี่ถ้าเอาเงินทุกบาททุกกสตางค์มาพัฒนาประเทศ  ปานนี่ประเทศไทยคงเจริญแล้ว  นี่ก็คงไม่ต้อง  ไปจ้างคนที่ไร้ความสามารถมาทำงาน  เห็นประชาชนทั่วไปแวเหียดหยามพุดจาก็ไม่ดี  น่าสงสารคนไทยจริงๆ

คุณทำใจ

 • บุคคลทั่วไป

ทุกท่านไม่ต้องคิดมากครับภาษีที่เสียไปคงต้องใช้ประโยชน์บ้างล่ะครับ เพราะเพียงลำพังเก็บภาษีแค่คนเดียวและอย่างเดียวคงไปสร้างสะพานลอยซักหนึ่งสะพานยังไม่ได้เลยครับ (ยกตัวอย่างครับ)....แผ่นดินนี้เรามีหน้าที่อยู่ก็อยู่ไปครับ....(ไม่ได้ประชดใครครับ ผมพูดให้ปลงครับ)

ปแ

 • บุคคลทั่วไป

ผู้เช่าต้องเสียภาษีด้วยหรือ

พพพ

 • บุคคลทั่วไป

เหมือนกันเลยค่ะ ภาษีเยอะเวอ่ร์ มีภาษีโรงเรือนและที่ดิน ไหนจะภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินได้บุคคลธรรมดา มาที่ภาษีป้าย บำรุงท้องที่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซื้อ ภาษีขาย ยังมีอีกเพียบ แล้วจะเปิดทำไมเนี่ย เปิดไปก็มีแต่หนี้ อยากจะบอกทุกคนว่า เราเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดข้าราชการ เห็นหาตัวเงินกันใหญ่ สมมุต มีงบให้ใช้ 500 ล้าน แต่มูลค่าที่ดำเนินการแค่ 200 ล้าน คิดดูว่าต้องหาตัวเลขให้ครบ 500 ล้าน ที่เหลืออีก 300 ล้านไปไหน คิดดูเอาเองแล้วกัน

อยากตาย

 • บุคคลทั่วไป

เก็บภาษีเอาไปทำแผนพัฒนาน้ำท่วมมั้ง เห็นขอกู้ต่างชาติตั้งเป็น แสนๆล้าน ชาตินี้ ใครเกิดมาป็นคนไทยมีหวังเป็นหนี้ ตั้งแต่อยุ่ในท้อง ตายไปเกิดใหม่ยังใช้หนี้ไม่หมด กรรมเจือกเกิดมาเอง(แดงเถือก เลือกมาได้ กุจะใหญ่ หาเงินไม่ได้ รีดเอากับประชาชนตาดำๆ หาเช้ากินค่ำ) ถุยสมแล้วแดงเข้าเลือดตากระเด็นละทีนี้

วิชัย

 • บุคคลทั่วไป

ปัญหาการเก็บภาษีซ้ำซ้อนเช่นคนที่ทำการค้าขายอยู่กับบ้านเพื่อที่จะลดต้นทุนการค้าแต่ภาษีซ้ำซ้อนเป็นเหตุให้ต้นทุนค้าขายสูงขึ้น ตัวอย่างขายอาหารตามสั่งจะต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ถ้ามีป้ายก็เสียภาษีอีก เมื่อขายได้ก็ต้องเสียภาษีเงินได้อีก  เมื่อไปซื้อสินค้าต่างๆตามห้างเพื่อมาใช้ประกอบอาหารก็ต้องเสียภาษีแวตอีก ทำให้ประชาชนต้องซื้ออาหารแพง และแล้วคนไทยรายย่อยๆ จะไปทำค้าได้อย่างไรมีอย่างเดียวเป็นได้แค่ลูกจ้าง แต่ก็พอมีทางแก้ไข คือเมื่อถึงเวลาเลือกตั้งนักการเมืองหรือเลือก ส.ส. และพรรคการเมืองที่จะแก้ไขปรับปรุงกฎหมายภาษีให้เป็นธรรมได้จึงจะเลือก  ถ้าเราเลือกนักการเมืองไม่เป็นตัวแทนในการแก้ไขปัญหาให้กับประชนแล้ว เราก็ต้องยอมรับความเดือนร้อนต่อไปเลื่อยๆ

ธรรมนูญ

 • บุคคลทั่วไป

สอบถามด่วน...ถ้าเจ้าของบ้านเช่าจ่ายภาษีโรงเรือนให้แล้ว...ทำไม อบต. ต้องมาเก็บกับคนเช่าอีกละครับ...
 

+ ตอบด่วน

อบรมบัญชี CPD Online เก็บชั่วโมง CPD ได้
เก็บชั่วโมงผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชีได้ 7 ชั่วโมง หลักสูตรละ 500 บาท
ที่ www.thaicpdonline.com
PROMOTION ตอนนี้ไม่มีนะครับ

| สำนักงานบัญชี A&V |
| รับทำบัญชี | อบรมบัญชี Online | ตรวจสอบบัญชี | วางแผนภาษีอากร | วางระบบบัญชี |
| บริการด้านกฎหมายและทนายความ | การจัดตั้งบริษัท | การเลิกบริษัท | บริการจดทะเบียน |
| รับจัดหาพนักงานบัญชี | รับสมัครพนักงาน |
| โปรแกรมบัญชี EXPRESS | รับทำลายเอกสารบัญชี |
ติดต่อเรา
| A&V คือใคร | ติดต่อเรา | ลูกค้าของเราบางส่วน | แผนที่บริษัท |


หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.131 วินาที กับ 21 คำสั่ง