www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การหลบหลีกภาษีอากรถือเป็นการวางแผนภาษีอากรหรือไม่

(1/1)

จุรี:
การหลบหลีกภาษีอากรถือเป็นการวางแผนภาษีอากรหรือไม่

แมว:
การหลบหลีก คือการหนีภาษีอากร แต่ถ้ามีการวางแผนภาษีอากร(การศึกษากฎหมายแต่ละตัวว่ามีโยงใยกับกฎหมายอะไรบ้าง เพราะบ่อยครั้งที่กฏหมายกันเองมักจะเป็นเรื่องของการที่จะแจ้งว่าการทำอย่างไรที่ไม่ผิดค่ะ )ดังนี้จะทำให้การเสียภาษีน้อยลงค่ะ

อ้วน:
หากมองแค่คำ  การหลบหลีกภาษีอากร  ไม่ถือว่าเป็นการวางแผนภาษีครับ  แต่หากมีการวางแผนภาษีแล้ว  จะเลี่ยงมาใช้คำว่า  การหลบหลึกภาษีอากร  ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับ  แต่ในเบื้องต้น  การใช้คำนี้สื่อไปในทางที่ไม่ถูกต้องครับ007:
ใช่ครับ

555:
ไม่เป็นค่ะ.....

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม