www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ส่วนลดการค้า

(1/1)

Mr.M:
กรณีสินค้ามีปัญหา จึงตกลงกับลูกค้าว่าจะลดให้ในการขายครั้งถัดไปในใบกำกับภาษี ไม่ทราบว่าทำได้หรือไม่ ถ้าทำได้ในใบกำกับภาษีต้องแสดงอย่างไร

แมว:
1. การลดทันทีในใบกำกับนั้น ก็ต้องแสดงราคาเต็มให้เห็น หักส่วนลด และ ราคาสุทธิ แล้ว คิดอัตราภามูลค่าเพิ่มค่ะ2. ดูที่กระทู้นี้ค่ะ http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=8480&c=act

007:
ไม่ต้องแจ้งข้อเท็จจริงทั้งหมดก็ได้นะ  ลดให้ก็บอกว่าลดให้ก็พอแล้วนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม