www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าชดเชยสินค้าเสียหาย

(1/2) > >>

แมว:
ได้รับใบกำกับภาษีค่าชดเชยิสนค้าเสียหายดังนี้ค่าชดเชย ค่าแรงส่วนที่เสียหาย ของผ้าชิ้น, ชิ้นส่วนของเสื้อตาม PO..... และ ก็ใส่จำนวนเงินทั้งก้อน และ ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งจำนวน และ ก็รวมเงินออกมาค่ะไม่มีการระบุจำนวน และ ราคาต่อหน่วย ทั้ง ๆ ที่ตอนที่เราเปิดใบกำกับภาษีส่งของ ณ เวลานั้น มีระบุ จำนวน และ ราคาต่อหน่วยชัดเจนค่ะถามว่า ใบกำกับภาษีนี้ ใช้ได้หรือไม่ ไม่แน่ใจค่ะว่าขอคืนได้หรือไม่ และ พอจะมีข้อหารืออะไรที่อ้างอิงได้บ้างค่ะ (ไม่ใช่กฎหมายที่เป็นมาตราน่ะ เพราะอ่านแล้วเข้าใจยากค่ะ แต่ถ้าตีความให้ก็ดีค่ะ)

007:
ผมคิดว่าผิดหน้าที่และขั้นตอนนะครับถ้าสินค้าที่เราส่งไป ไม่ทันเวลาหรือไม่ถูกต้อง ผู้ที่จะออกใบกำกับภาษี ควรเป็นหน้าที่ของเรา (ใบลดหนี้ ก็ถือว่าเป็นใบกำกับภาษี)  โดยระบุเหตุต่างๆของการลดหนี้ และของต่างๆที่รับคืนมา และมีข้อความต่างๆครบถ้วนตามสรรพากรกำหนด ก็น่าจะใช้เป็นใบกำกับภาษีเพื่อมาลดยอดขายจากใบกำกับภาษีเดิมได้แล้วนะครับอ้วน:
ขอข้อมูลเพิ่มเติมด้วยครับ  อ่านแล้วยังสับสนครับว่าสรุปแล้วใครเป็นผู้ได้รับชดเชย  และมีวิธีการคำนวณเงินชดเชยกันอยางไรครับ

อ้วน:
http://www.rd.go.th/publish/24547.0.htmlhttp://www.rd.go.th/publish/25158.0.htmlhttp://www.rd.go.th/publish/23200.0.htmlhttp://www.rd.go.th/publish/31476.0.htmlhttp://www.rd.go.th/publish/3380.0.htmlแมว:
เราขายสินค้าให้ลูกค้าเป็นเส้นด้ายแต่ลูกค้านำไปทอเป็นผ้า แล้วผ้าจะเห็นว่าด่างจากเส็นด้ายของเรา ลูกค้าก้คืนผ้าส่วนที่ด่างให้เรา แต่ออกเอกสารเป็นไปตามที่แจ้งค่ะ1. สินค้าที่รับคืนมาเป็นผ้า2. เอกสารที่ลูกค้าออกให้เรา เป็นค่าชดเชยค่ะ3. เราจะออกรับคืนให้ลูกค้าลูกค้าไม่ยอมค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม