www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การควบคุมสินค้งคงเหลือ

(1/1)

ดีดี๊:
มีหลายกรณีที่ยังไม่เข้าใจ ทำอย่างไร

1.กรณีเรา ถอดอะไหล่ ออกจากสินค้านั้นมาเพื่อขายก่อน  ต้องมีเอสารควบคุมอย่างไร  หลังจากนั้น ก็ ซื้ออะไหล่ ใหม่มาใส่แทน สินค้าตัวเดิม

2.กรณี มีการเบิกอะไหล่ ไปให้สาขา  จำนวน เยอะๆ เพื่อ สำรองไว้ เราจะใช้เอกสารอะไร และ ตัดสต๊อกเลยหรือเปล่า หรือ หากไม่ต้องการตัดสต๊อก  เราจะมีวิธีคุมสินค้าอย่างไรไม่ให้มีปัญหา เรื่องสินค้า ขาดเกิน

3.หยิบอะไหล่ ไปใส่ให้ลูกค้าเก่อน แล้ว ทำเรื่องเคลมทีหลัง  โดย อะไหล่ เคลม ส่งจตามมาทีหลัง จากบริษัทแม่

4.เบิกอะไหล่ ไปเพื่อแถม

รบกวนช่วยอธิบายด้วยนะคะ

แมว:
ควรหาหนังสือเกี่ยวกับหลัการควบคุมภายในมาอ่านจะดีกว่าน่ะค่ะ เพราะเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจมากค่ะ

007:
1.กรณีเราถอดอะไหล่ ออกจากสินค้ามาเพื่อขายก่อน ก็คล้ายกับการเบิกสินค้าไปผลิต(ตัดสต็อกโดยใบเบิก) ดังนั้นหลังจากถอดอะไหล่ไปแล้ว สินค้านั้นจะเป็นงานระหว่างทำ  และหลังจากซื้ออะไหล่ ใหม่มาใส่แทน ก็ต้องทำใบแจ้งสินค้าที่ผลิตเสร็จ เพื่อรับสินค้าตัวเดิมเข้าเป็นสินค้าสำเร็จรูปครับ2.กรณี มีการเบิกอะไหล่ ไปให้สาขา ต้องทำใบส่งสินค้าไปสาขา และตัดสต็อคทันทีครับ และควรตรวจนับเพื่อเช็คยอดคงเหลือระหว่างกันเป็นประจำครับ3.นำสินค้าไปให้ลูกค้าใช้ก่อน ให้ใช้ใบยืมสินค้าและให้ตั้งบริษัทแม่เป็นลูกหนี้ครับ และหลังจากได้รับคืนจากบริษัทแม่แล้ว จึงค่อยทำใบรับคืนสินค้าพร้อมกับล้างลูกหนี้ออกครับ4.เบิกอะไหล่ไปเพื่อแถม ให้เขียนในใบกำกับสินค้าด้วย โดยไม่ต้องออกยอดจำนวนเงิน (มูลค่าของที่แถมต้องไม่มากกว่าของที่ขายนะครับ)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม