www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การจดทะเบียนธุรกิจเช่าหอพัก และการทำบัญชี

(1/1)

มะลิ:
มีที่ดินแล้วกำลังจะสร้างหอพัก  ไม่ทราบว่าจะต้องไปจดทะเบียนอะไร อย่างไร  และที่ไหนคะ  และในขั้นตอนแรกที่จะทำบัญชีต้องมีการวางแผนเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม  ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรคะ (ในการเฉลี่ยภาษีซื้อ)

อ้วน:
1.  ต้องมาวางแผนภาษีก่อนดำเนินการครับ  แล้วจึงค่อยพิจารณาครับว่า  จะดำเนินการอย่างไร2.  การให้เช่าห้องพัก  ถือเป็นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มครับ  แต่ธุรกิจนี้มีบางรายได้ที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม  เช่น  ให้เช่าเฟอร์นิเจอร์  ค่าน้ำประปา  ค่าไฟฟ้า  ค่าโทรศัพท์  เป็นต้น  ดังนั้น  ควรศึกษาเพื่อการวางแผนก่อนดำเนินธุรกิจครับ3.  ลองอ่านบทความเหล่านี้ดูครับ

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=7524&c=acthttp://www.avaccount.com/wb/show.php?No=7013&c=actปุน:
บัญชีหอพัก ทำบัญชีเหมือนบัญชีทั่วไปรึเปล่าวค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม