www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ใบกำกับภาษีซื้อ

(1/1)

มือใหม่:
ใบกำกับภาษีซื้อ ออกที่อยู่ไม่ถูก ภาษีซื้อจึงไม่ได้เคลม จะลงบัญชีภาษีซื้อยังไง เป็นรายจ่ายได้ไหม

town:
ถ้าเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ และไม่เป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี  ก็ถือเป็นรายจ่ายในทางภาษีได้ครับ  ส่วนในทางบัญชี  เมื่อมีการจ่ายก็ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้เลยครับ

แมว:


สำหรับภาษีซื้อ ต้องลงเป็นภาษีซื้อที่ไม่ได้ขอคืนค่ะ แต่ให้ดูที่รายการค่าใช้จ่ายนั้นน่ะ ว่าเป็นไปตามที่คุณ town แจ้งไว้หรือไม่ ดูดี ๆ น่ะค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม