www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อยากทราบกฎหมายที่ประกาศใช้ใหม่

(1/1)

แอ้ค่ะ:
กฎหมายที่ประกาศใช้ใหม่ว่า รถยนต์นั่งที่นำไปบวกกลับได้นั้น ในกรณีเป็นรถยนต์ที่ใช้ไว้ให้ลูกค้าทดลองขับ

และจดทะเบียนเป็นสินทรัพย์ของกิจการ ว่ามีกฎหมายฉบับใหนบังคับใช้แล้ว หรือว่าอยู่ในระหว่างการพิจารณาบ้าง ช่วยด้วย ???????????

town:
ดูจากข่าวสารสรรพากร  ยังไม่เห็นหัวข้อที่ถามเลยครับ  น่าจะอยู่ในระหว่างการพิจารณา

http://www.rd.go.th/publish/32333.0.html

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม