www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีโรงเรือนผู้ให้เช่าหรือผู้เช่าใครต้องจ่าย

(1/2) > >>

คนโง่ครับ:
ผมเช่าตึกแถวจากเจ้าของตึกสมติชื่อคุณ ก. เป็นเงินค่าเช่าเดือนละหมื่นห้า ในสัญญาระบุว่า ผมต้องรับภาระภาษีโรงเรือน และภาษีอื่นๆอันเกิดจากการเช่าห้องนี้ แต่ผมอ่านกระทู้ก่อนหน้านี้หลายอันก็ยังไม่เข้าใจ บางกระทู้ได้คำตอบว่าผู้ให้เช่าสามารถผลักมาให้ผู้เช่าได้ ขอถามครับ

บางกระทู้ก็ว่าทางเจ้าหน้าที่จะส่งใบเรียกเก็บไปที่เจ้าของตึกแล้วเจ้าของนำมาเก็บกับผมอีกที สงสัยครับขอถามดังนี้

1.ผม(ผู้เช่า) ต้องไปแจ้งต่อเขตเพื่อขอชำระภาษีโรงเรือนหรือไม่ หรือรอให้เจ้าของตึกเค้าไปแจ้งเองแล้วนำมาเรียกเก็บ

2.ถ้าผมไปแจ้งเองจะคิดเงินภาษีที่เรียกเก็บจำนวน 12.5 นั้นจากอะไรครับ จากค่าเช่าที่ผมจ่ายให้เจ้าของตึกหรือเปล่า ( ถ้าอย่างนี้ก็ยิ่งรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมเท่าไหร่เพราะผมต้องจ่ายทั้งค่าเช่าแล้วยังต้องมาจ่ายภาษีแทนเจ้าของตึกอีก)

3.ถ้าผมไปยื่นจ่ายภาษีโรงเรือนแล้ว เจ้าของตึกยังจะต้องจ่ายภาษีโรงเรือนอีกทอดหรือไม่เพราะเห็นมีกระทู้นึงตอบว่า เงินภาษีที่ผมเสียก็จะไปรวมกับค่าเช่าเป็นฐานภาษีให้เจ้าของตึกต้องไปจ่ายเพิ่มอีก (อันนี้งง เท่ากับต้องจ่ายภาษีซ้ำซ้อนหลายหนจัง )

ต้องขอรบกวนผู้รู้ด้วยนะครับผมไม่มีความรู้เลย พยายามทำความเข้าใจแต่ก็ไม่ค่อยเข้าใจ ขอบคุณครับ

town:
1.  ไม่ต้องครับ  เพราะภาษีโรงเรือนเป็นหน้าที่ที่ผู้ถือครองกรรมสิทธิ์จะต้องมีหน้าที่เป็นผู้เสียครับ  ดังนั้นทางเขตจะมาประเมินกับทางผู้ให้เช่า ( เจ้าของตึก ) เองครับ  และใบเสร็จที่ทางเขตออกให้ก็จะเป็นชื่อของเจ้าของตึกครับ  ส่วนจะมีการตกลงกันว่าจะผลักภาระภาษีโรงเรือนให้กับทางผู้เช่านั้น  ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับ2.  ไม่ว่าคุณจะไปแจ้งหรือไม่  หลักในการคำนวณภาษีโรงเรือนจะคำนวณมาจากรายรับทั้งปีที่ทางเจ้าของตึกที่ได้รับ  คูณด้วย 12.5%  ต่อปีครับ ก็จะออกมาเป็นภาษีโรงเรือน  (เพียงแต่เจ้าหน้าที่ยังมีอำนาจประเมินตัวฐาน  ให้สูงกว่าเงินที่ทางเจ้าของตึกได้รับก็ได้นะครับ)  คงไม่สามารถมาพิจารณาถึงความยุติธรรมได้ครับ  เพราะเป็นเรื่องของการตกลงกันระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า  อีกทั้งตอนที่จะเซ็นสัญญาเช่า  ก็ได้มีการระบุไว้แล้ว หากคิดว่าไม่ยุติธรรมก็ไม่ควรทำสัญญาเช่าครับ3.  ภาษีโรงเรือนจะจ่ายเพียงทอดเดียว  จะไม่มีการจ่ายซ้ำซ้อนครับ  เพียงแต่มีหลักว่าภาษีโรงเรือนเป็นหน้าที่ที่เจ้าของตึกจะต้องเป็นผู้เสีย  ดังนั้นหากมีการผลักภาระภาษีให้ผู้เช่าเป็นผู้จ่าย  ทางเจ้าของตึกจะต้องนำตัวภาษีที่ทางผู้เช่าออกให้  รวมเป็นฐานของรายได้ด้วยครับ  จึงทำให้ฐานของรายได้ของเจ้าของตึกสูงขึ้นครับ  เช่นเจ้าของตึกให้เช่าเดือนละ 15,000 บาท  ปีละ 180,000 บาท  หากเจ้าของตึกไม่ผลักภาระ  ก็จะคำนวณภาษีโรงเรือนได้เท่ากับ  180,000*12.5%  เท่ากับ 22,500 บาท  แต่เมื่อมีการผลักภาระภาษีดังกล่าวให้กับผู้เช่า  จึงจะต้องถือว่า  เจ้าของตึกมีรายได้ เท่ากับ  180,000 + 22,500  =  202,500  บาทครับ  ( เป็นการยกตัวอย่างให้ดูประกอบคราวๆ นะครับ  อย่ายึดถือตัวเลขเป็นจริงเป็นจังนะครับ  เอาไว้ดูประกอบคราวๆ ครับ )

อยากรู้คำตอบ:
ดิฉันจะเช่าพื้นที่ในห้างค่ะนอกจากจะจ่ายค่าเช่าแล้วยังมีภาษี7%ในสัญญาระบุว่าต้องจ่ายภาษีโรงเรือนด้วยอยากทราบว่าภาษีดังกล่าวทางผู้เช่าสามารถนำมาลดหย่อนหรือเรียกภาษีคืนกลับได้บ้างไหม(ค่าเช่าเดือนละ20000 บาทร่วมหุ้น3คน ทำสัญญาในรูปนิติบุคคล)หากเรียกคืนกลับไม่ได้ก็เท่ากับคนเช่ามีแต่เสียภาษีหรือเปล่า

boom:
ดิฉันเปิดร้านค้าพื้นที่ของดิฉันเองโดยเป็นร้านขายของชำดิฉันจะต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินในอัตราเท่าไดและมีการคำนวณโดยวิธีได  ความกว้างของร้าน  12 เมตร ยาว  20  เมตร  ต้องคำนวณวิธีได

ผู้ต้องเสียภาษี:
ข้าพเจ้ามีกิจการห้องพักรายวัน คืนละ 500 บาท ต้องการทราบว่าข้าพเจ้าจะเสียภาษีเท่าไหร่

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม