www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บัญชีทัวร์

(1/1)

นิด:
อยากขอคำแนะนำจากเพื่อนๆที่มีประสบการณ์ทำบัญชีทัวร์ที่เป็นลักษณะ package ทัวร์ แต่ผู้บริหารไม่ยอมเปิดภาษีขายค่าทัวร์ทั้งจำนวน มีวิธีอย่างไรให้สรรพกรยอมรับ

เดิมทำไว้ ตัวอย่างเช่น ค่าทัวร์ 30000 บาท เราเปิดบิลแยกเป็นค่าตั๋ว 17000 (vat 0%) ค่าโรงแรมที่พัก(บิลต่างประเทศ) 15000 ค่าบริการ(เป็นรายได้ที่แท้จริงของบริษัท) 2000 (รวมvat) แต่ค่าตั๋วไม่ใช่รายได้ที่แท้จริงของเรา เวลาลูกค้าจ่ายเงินมาเรา เดบิต เงินสด  เครดิตรายได้รับมันจำค่าทัวร์ 30000 แต่เวลาจ่ายเงินค่าตั๋ว เดบิต รายได้เงินมัดจำ เครดิต เงินสด 15000 (ราคาทุน) เราจึงต้องมาเปิดบิล เดบิต รายได้รับมัดจำค่าทัวร์ 2000 เครดิตรายได้ค่านายหน้าจากการขายตั๋ว 2000 (รวมvat) ส่วนค่าโรงแรมที่พัก เดบิต รายได้เงินมัดจำค่าทัวร์ 13000 เครดิต เงินสด แต่เราได้เปิดบิล vat ค่าตั๋ว 17000 ตามที่บอกไว้ข้างต้น แล้วก็ลงในภพ.30 เป็นรายได้ vat 0% 17000 แต่เราไม่ได้บันทึกเป็นรายรับทั้งจำนวน ทำให้รายรับ ภงด.50 กับ ภพ.30 ไม่ตรงกัน ผู้รู้ท่านใดมีคำแนะนำดีช่วยบอกด้วยค่ะ

town:
ที่สอบถามมานั้น  ผมเข้าใจว่า  เป็นเอาท์บาวน์ กล่าวคือ พาลูกทัวร์เที่ยวต่างประเทศ แต่ไม่ยอมรับรู้เงินที่ได้รับจากลูกทัวร์ทั้งหมดเป็นรายได้ของกิจการ  โดยแยกเป็นค่าตั๋วและอื่นๆ  ซึ่งในกรณีนี้หากพบทีมกำกับดูแลที่เข้าใจในตัวบทกฏหมาย  ทางกิจการจะถูกประเมินภาษีย้อนหลัง  ศึกษาข้อหารือที่ กค 0811/11473 วันที่ : 12 ธันวาคม 2544 เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีกิจการท่องเที่ยว

http://www.rd.go.th/publish/25227.0.htmlในกรณีนี้คงต้องบอกว่าเราซื้อตั๋วมา  ในราคา  15,000 บาทแล้วขายตั๋วไปในราคา  17,000 บาท  ส่วนอีก 13,000 บาทที่รับมาก็ต้องบันทึกเป็นรายได้  ไม่งั้นก็บันทึกค่าใช้จ่ายค่าโรงแรมไม่ได้ครับ

นิด:
พอจะมีที่ไหนอบรมเกี่ยวกับบัญชีด้านทัวร์บ้างมั้ยคะ ขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะ

town:
เท่าที่ทราบ ลองสอบถามที่ธรรมนิติดูครับ

http://www.dharmniti.co.th/

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม