www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เกี่ยวกับการตั้งเป็นสำนักงาน

(1/1)

มือใหม่:
คือเป็นบุคคลธรรมดาน่ะค่ะ แต่จะรับสอบบัญชี ไม่ทราบว่าถ้าเราเป็นบุคคลธรรมดาแต่เราจะตั้งชื่อสำนักงานได้มั้ย หรือว่าจำเป็นต้องจดเป็นคณะบุคคลเท่านั้น

town:
ไม่จำเป็นครับ  บุคคลจะตั้งชื่อสำนักงานก็ได้ครับ  ไม่จำเป็นต้องจดเป็นคณะบุคคล   เพียงแต่อาจจะมีการใช้ชื่อซ้ำกันก็ได้เช่นกันครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม