www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

หนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร

(1/1)

Junior:
หนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร มีรูปแบบตายตัวรึเปล่าคะ ถ้าได้ตัวอย่างก็จะขอบคุณมากค่ะ

town:
ต้องดูตัวอย่างจากมาตราฐานการสอบบัญชีครับ  เคยเห็นแต่ไม่มีเป็นตัวอย่าง  ผมเข้าใจว่าไม่ตายตัว  แต่ให้มีข้อความอย่างน้อยตามมาตราฐานการสอบบัญชีที่กำหนดครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม