www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ซื้อสินค้าจ่ายเช็คลงวันที่ล่วงหน้า

(1/2) > >>

MMS_12:
การซื้อสินค้าได้ใบกำกับ/ใบเสร็จรับเงินลงวันที่  10/04/50แต่ในเงื่อนไขการจ่ายเงินบริษัทจะต้องจ่ายเช็คภายหลังการส่งมอบ ไม่เกิน 7 วันทางบริษัทเรา จ่ายเป็นเช็คและลงวันที่10/05/50  แสดงว่าในการบันทึกบัญชีเราจะถือว่าเป็นซื้อเชื่อใช่หรือไม่คะ  และบันทึกบัญชีอย่างไร

PP:
ณ วันที่ได้รับ Inv.

Dr.ซื้อ

Dr. ภาษีซื้อ

    Cr. ค้างจ่าย

วันที่ในCheque

Dr. ค้างจ่าย

    Cr. ธนาคาร

แมว:
รายการที่คพริตค้างจ่าย ควรเป็น เช็คจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า หรือเจ้าหนี้เช็คล่วงหน้า จะดีกว่าน่ะ

101:
ใช่ค่ะ ณ วันที่รับสินค้า

Dr.ซื้อ/สินค้า

     ภาษีซื้อ

     Cr. เช็คจ่ายล่วงหน้า

การลงเช็คจ่ายล่วงหน้าไว้ก็เหมือนว่าเรายังมีภาระที่ยังต้องชำระหนี้อยู่ ยังมิได้จ่ายเงินทันทีเมื่อรับสินค้า ถ้าเช็คยังไม่ผ่านการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์ (ลองสังเกตุที่ใบเสร็จรับเงิน จะมีข้อความว่าต้องได้รับตามเช็คเรียบร้อยแล้วถึงจะถือว่าการชำระหนี้สมบูรณ์ค่ะ)

ถามหน่อยค่ะ:
แล้วถ้าหากเป็นบริษัทเล็ก ๆ เราบันทึกตามจริงไปก่อนใน

ระหว่างปี หากในปลายปีเป็นช่วงคาบเกี่ยวค่อยปรับปรุง

ใน JV สำหรับเช็คที่ยังไม่ไปขึ้นเงินให้เข้าเป็นเช็คล่วงหน้า

ได้ไหมค่ะ  กรณีระหว่างปีวันที่บันทึกบัญชีในใบสำคัญจ่ายลงวันที่ 20/5/50

Dr. ซื้อ                           10,000.-

     ภาษีซื้อ                         700.-

Cr. ธนาคาร                                  10,700.-

วันที่ในเช็คลงวันที่ 20/7/50

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม