www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขอคืนภาษี

(1/1)

ธาร:
บริษัท ได้ส่งน้ำมัน ,จารบี ขายยังต่างประเทศ

จะขอชดเชยการคืนภาษี อยากทราบขั้นตอนในการคืน

เอกสารที่ใช้ หน่วยงานที่ติดต่อ ได้คืนกี่%

แมว:
http://www.customs.go.th/TaxPrivilege/TaxPrivilege5.jspgo to that website naka.เป็นเรื่องหลักการขอชดเชยค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม