www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าสอบบัญชีของสาขา

(1/1)

mm:
อยากทราบว่าถ้าเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้าง 2 ร้าน โดยเป็นสาขากัน ค่าสอบบัญชีจะเพิ่มเป็น2เท่ารึเปล่าครับคือกำลังจะเปิดร้านอีกหนึ่งร้านไม่ไกลกันมาก ควรจะเปิดเป็นสาขา หรือจดทะเบียนในชื่อใหม่เลยครับจะเป็นไปได้ไหมครับถ้าจดทะเบียนแค่ร้านเดียวอีกร้านนึงเป็นคลังสินค้า

ช่วยตอบด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ

town:
การจดเป็นสาขา  ก็ยังถือเป็นหนึ่งนิติบุคคล  ดังนั้นงบการเงินก็ยังคงมีเพียงหนึ่งนิติบุคคล  ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน  ก็เพียงหนึ่งนิติบุคคล  ก็จะคิดค่าสอบเพียงหนึ่งนิติบุคคล  ดังนั้นการจดสาขาไม่ทำให้สาขาเพิ่มเป็น  2  เท่า  แต่ค่าสอบบัญชีอาจจะสูงเพิ่มขึ้นเนื่องจากขนาดของธุรกิจ  และรายการเคลื่อนไหวที่มากขึ้นครับเป็นความคิดที่ดีครับ  ถ้าจะจดเป็นสาขา  โดยให้สาขาเป็นที่จัดเก็บสินค้า  ไม่สามารถขายหรือออกใบกำกับภาษีที่สาขาได้ครับ  ให้ออกได้เฉพาะที่สำนักงานเพียงแห่งเดียวจะดีกว่าครับ  สะดวกและควบคุมได้ง่าย  และก็ไม่ควรจดอีกหนึ่งนิติบุคคลนะครับ  เพราะไม่คุ้มค่าใช้จ่าย

tan:
อีกร้านแนะนำว่า ควรจะเป็นบุคคลธรรมดาน่าที่คุมรายได้ไม้ให้เกินเกณฑ์เพราะจะได้ทำเป็นเหมาจ่าย ไม่ต้องแบกรับภาษีมูลค่าเพิ่มและนิติบุคคล เพราะถ้ารวมสาขารายได้จะสูงเป็นสองเท่าทำให้ต้องจ่ายในส่วนของภาษีเพิ่มขึ้น  ( ความคิดเห็นที่แตกต่าง )

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม