www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เงินเดือนพนักงาน

(1/2) > >>

เหม่ง:
รบกวนถามนะคะว่า

ถ้าตัวเงินเดือนที่ให้พนักงานต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำ(175*30=5250) แต่มีการจ่ายค่าคอมมิชชั่น ค่าเป้าหมายการขาย ค่าล่วงเวลา และอื่นๆ รวมกันแล้วเกิน 5250 แบบนี้จะเป็นการผิดกฏหมายหรือไม่ค่ะ

แล้วไม่ทราบมีใครทราบเบอร์โทรติดต่อกับกรมแรงงานเพื่อที่จะโทรถามข้อมูลหรือไม่คะ เพราะโทรไปที่เบอร์ 1546 สายด่วนแรงงาน ไม่เคยมีคนรับสายเลยค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

วรสรรค์:
เงินเดือนที่ให้พนักงานต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำถือว่าผิดกฏหมายแรงงานครับ

อ้วน:
ขออธิบายดังนี้ครับ

1.  ถ้าระบุว่าเป็นการจ่ายเงินเดือน  ก็จะคำนวณโดย ค่าแรงขั้นต่ำ * 30 วัน  =  175 * 30 =  5,250  บาท เพราะฉะนั้นการจ่ายเงินเดือนจะไม่ได้รวมถึงผลประโยชน์อื่นจากหน้าที่การงานที่ได้รับ  ไม่ว่าจะเป็นค่าคอมมิชชั่น  ค่าเป้าการขาย  ค่าล่วงเวลา และอื่นๆ   สรุปจ่ายเงินเดือนจะจ่ายต่ำกว่า 5,250  บาทไม่ได้  ถือว่าผิดกฏหมายแรงงานครับ2.  ทางออกคือ  จะมีการตกลงว่าจ้างเป็นแบบรายวันครับ  กล่าวคือ  เพราะจะนับตามจำนวนวันที่ทำงาน  ซึ่งค่าแรงขั้นต่ำ  ณ  ปัจจุบันก็คือ  175  บาทต่อวัน  โดยผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายค่าแรงรายวันในส่วนที่เป็นวันหยุดตามกฏหมายแรงงานกำหนดด้วยครับ  ตัวอย่างคือ  ตามกฏหมายกำหนดให้มีวันหยุดทำงานอย่างน้อย  13  วันใน  1  ปี  ซึ่งวันหยุดดังกล่าวหากเป็นการจ้างแบบรายวันก็ต้องจ่ายให้กับลูกจ้างด้วยครับ  เพราะในทางกฏหมายถือว่าเป็นสิทธิที่ผู้ทำงานควรได้รับ  แม้จะไม่มีการทำงานให้ในวันหยุดดังกล่าว  สรุปในกรณีนี้แม้รวมยอดเงินที่จ่ายในเดือนแล้วต่ำกว่า 5,250  บาท ก็ไม่ถือว่าผิดกฏหมายแรงงานครับ  3.  เบอร์ติดต่อกรมแรงงาน  โทร. 0-2248-5558 , 0-2232-1146

ภา:
อยากทราบการบันทึกบัญชีกิจการโรงแรม หรือ รีสอร์ท

opp:
บ.อิอนฯโมเดอร์นฟอร์มให้ทำOTในวันหยุดแต่ไม่ให้เป็น2แรงถือว่าผิดกม.ไหม/และเวลาตอกบัตรเครื่องตอกบัตรเวลาไม่ตรงไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้เบี้ยขยันทั้งแผนกเลย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม