www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จ่ายเงินค่าเดินทาง

(1/1)

ดีดี:
 กรณี บริษัท พนักงานไปอบรม  แล้ว จ่าย ค่าเดินทางให้ ไปกลับ ในประเทศ  ต้อง ทำเอกสารอะไรบ้าง เพื่อลงเป้น รายจ่ายได้  ขอบคุณค่ะ

101:
ที่บริษัทฯ เคยลงไว้เป็น 2 กรณีค่ะ

1. เป็นเบี้ยเลี้ยงให้พนักงาน กรณีไปออกบูช จ่ายเป็นวัน

ใช้เอกสารใบสำคัญรับเงิน+บัตรประชาชน

2. จ่ายเป็นค่าเดินทางภายในประเทศ(จ่ายตามเอกสารจริงหรือเหมาจ่ายตามกรณี) ใช้เอกสารรับรองการอบรม+ใบสำคัญรับรับเงิน+บัตรประชาชนพนักงาน+บิลค่าทางด่วนหรือตั๋วรถต่าง ๆ (ถ้ามี)

Nat:
เพิ่มเติมนิดหนึ่งครับ กรณีค่าใช้จ่ายเดินทาง ควรจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง ไม่ควรเหมาครับ จะมีปัญหาเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม