www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อยากทราบเรื่องการวางระบบบัญชี

(1/1)

โบโบ้:
ต้องการปรึกษาเรื่องวางระบบบัญชีธุรกิจก่อสร้าง คะ รบกวนด้วยคะ

town:
ลองศึกษาจากหนังสือชื่อ  "กลยุทธ์การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีของอสังหาริมทรัพย์ธุรและกิจรับเหมาก่อสร้าง"  ดูครับ

http://www.dharmniti.co.th/Book/View.php?ID=49

ฟ้า:
อยากทราบว่าการควบคุมการวางระบบบัญชีอุตสาหกรรมนั้นมีข้อมูลอะไรบ้างคะช่วยตอบหน่อยนะคะรีบทำรายงานคะขอบคุณคะ  

 ฟ้า:
อยากทราบว่าขั้นตอนเริ่มแรกของการวางระบบบัญชีต้องทำยังไง

คืออยากทราบขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคับ

เพราะจะได้นะไปเริ่มทำรายงานคับตอนนี้ยังงงไม่รู้จะเริ่มยังไง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม