www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จะรับทำบัญชีเป็นครั้งแรกให้ลูกค้าค่ะ

<< < (2/2)

ณัฐ :
รับจ้างทำบัญชี ครบวงจร   โดย  ณัฐ การบัญชี              

ราคาตามสภาพเศรษฐกิจ            

รับทำบัญชีรายเดือน  , รายปี  ปิดงบประจำปี , เป็นที่ปรึกษา            

ยื่นแบบ ภ.พ.30  ภ.ง.ด.3 ,53  ประกันสังคม              

ให้คำปรึกษา สำหรับลูกค้าเรา ตลอดเวลา              

พร้อมแนะนำเอกสารที่ใช้จัดทำบัญชี สำหรับกิจการเปิดใหม่             

ตลอดจน  วางระบบบัญชี  ให้ถูกต้องตามหลักสรรพากร               

สนใจ โทร 081-440-4567               

*** ถูกกว่าจ้างพนักงานประจำ ***              

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม