www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สรรพากรตรวจสอบตันทุน

(1/1)

สุ:
 บริษัท โดนสรรพากรเรียกตรวจสอบต้นทุนสินค้า บริษัท ผลิตเสื้อผ้าส่งขายต่างประเทศ ซึงราคาต้นทุนสินค้าทางเจ้าของเป็นผู้คิดราคาต้นทุน  แต่สรรพากรเข้าตรวจเมื่อเดือน 5/50 พร้อมขอรายละเอียดยอดคงเหลือในเดือน 5 และราคา/หน่วย ซึ่งราคาของสินค้าในปี 50ยังไม่ได้คำนวน จึงได้ราคาสินค้าของปี 49 ไปไม่ทราบว่าจะมีปัญหาในภายหลังหรือไม่ค่ะ

007:
ปกติการตรวจนับระหว่างปี จะดูว่ามีผลต่างด้านปริมาณหรือไม่ ซึ่งอาจสุ่มได้จากราคาต่อหน่วย หรือปริมาณที่เหลือมากๆผมคิดว่าการให้ราคาต่อหน่วยของปี 49 ไป ไม่น่าจะเป็นปัญหา เนื่องจากว่า งบปี 50 ยังไม่ได้จัดทำ  การเข้าไปพบสรรพากร และลงชื่อรับรองคำให้การให้รอบคอบด้วยนะครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม