www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บริษัทผม เอาภาษีที่คำนวนได้ประจำปี ไปใส่ในช่องรายจ่ายต้องห้าม

(1/1)

opp:
คือในภงด.50  เขาเอาภาษีที่คำนวนได้ประจำปี ไปใส่ในช่อง รายจ่ายต้องห้าม ข้อ1  และในช่องรายจ่ายในการขายและบริหาร ข้อ11จะบอกกับเขายังไงเนียว่ากรอกแบบนี้มันไม่ถูก ตัวเลขที่คำนวนได้อาจจะเท่าเดิม แต่วิธีการกรอกผมว่ามันแปลก ๆ นะ  จะอธิบายได้ยังไงดีครับ

แมว:
ไม่เป็นไรค่ะ ชี้แจงตอนที่ถูกเจ้าหน้าที่เรียกพบดีกว่าคะ เพราะผลกระทบ คือ ภาษีไม่ได้จ่ายขาดหรือจ่ายเกิน เป็นแค่กรอกข้อมูลในแบบฟรอ์ม ผิดพลาดแค่นั้นเองค่ะ เจ้าหน้าที่เขามเหตุผลในการรับฟังและตัดสินค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม