www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขอเครดิตภาษีซื้อไว้

(1/1)

พลอย:
ซื้อสินค้าวันที่10 แต่สรรพากรอนุญาติให้เป็นผู้ประกอบการวันที่ 13 แต่ยื่นภาษี

ซื้อขอคืนไปแล้ว ผิดไหม ถ้าผิดแก้ไขอย่างไร

แมว:
ภาษีซื้อที่ยื่นขอคืนไปแล้ว ก้ให้ไปเคยกับเจาหน้าที่ ค่ะ สำหรับเบี้ยปรับ ก็ต้องลองคุยกัเบจ้าหน้าดูค่ะว่าต้องเสียหรือไม่ เพราะเราไม่มีเจตนา เป็นเพราะขาดความรู้เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม เขาจะให้คำแนะนำเองค่ะ ไม่ต้องกลัวค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม