www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภงด.91

(1/1)

YADNAPA:
บุคคลที่เคยยีืนภงด.91 ปี53แล้วปี54ไม่ได้ทำงาน แต่ปี55มาทำงานตอนครึ่งปีหลังต้องยีืนภงด.91ไหม่ค่ะ เพราะรายได้ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม