www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

"ด่วนม๊าก" การซื้อขายหุ้นทุนของบริษัทจำกัด

(1/2) > >>

ฟ้า:
ปัจจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 7 คน (ราคาต่อหุ้นคือ 100 บาทต่อหุ้น) ต่อมามีหุ้นส่วนคนหนึ่งต้องการขายหุ้นที่มีอยู่ทั้งหมด ให้บุคคลอื่น อยากทราบว่า

1. ขั้นตอนในการดำเนินเรื่องดังกล่าวที่ถูกต้องตามกฎหมายไทย

2. ราคาหุ้นที่ขายควรจะเป็นราคาอะไร ราคามูลค่าหุ้น 100 บาท หรือ มากกว่า - น้อยกว่า ถ้าเป็นอย่างหลังจะมีวิธีคิดหรือตั้งราคาหุ้นใหม่อย่างไร

3. ในส่วนของกำไรสะสมของบริษัทฯ จะต้องมีการคืนให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการขายหรือไม่...ถ้าต้องคืนจะต้องคิดอย่างไร และถ้าไม่คืนให้จะผิดไหม

4. ในส่วนทางด้านบัญชี จะเป็นอย่างไร

5. ในส่วนของด้านภาษี จะเป็นเป็นอย่างไร

6. เอกสารหลักฐานจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

7. หน่วยงานที่ไหนบ้าง ที่บริษัทต้องยื่นเอกสารกับเรื่องดังกล่าว

**หรือ ในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมากกว่า 6 ข้อข้างต้น ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

007:
ละเอียดจังเลย1.  ตามมาตรา 1129 วรรค 2 เป็นแบบของการโอนหุ้นระบุชื่อ ซึ่งจะต้องทำให้ครบถ้วน 3 ประการประกอบกันคือ

1.1 ทำเป็นหนังสือ

1.2 ลงลายมือชื่อทั้งผู้โอน และผู้รับโอน

1.3 มีพยานรับรองลายมือชื่อของผู้โอน และผู้รับโอน2.-3. หุ้นที่ซื้อขายกันกรณีที่ไม่มีราคาตลาด ให้พิจารณาจากผลประกอบการสะสม และความสามารถในการกำไรในอนาคตของบริษัทครับ ถ้ามีอย่างมากมายแล้วซื้อขายกันไม่กำไร ก็อาจมีปัญหาครับ4. ในทางบัญชีของบริษัท ไม่ต้องบันทึกบัญชีครับ

5. ถ้าขายหุ้นนอกตลาดฯ แล้วมีกำไร ต้องนำกำไรมารวมเป็นรายได้ของบุคคลธรรมดา(ผู้ขายหุ้น)เพื่อเสียภาษีครับ

6. ดูข้อ 1 ครับ และทำใบรับเงินเพิ่มเติมด้วย

7. ต้องทำทะเบียนผู้ถือหุ้น(บอจ.5) ใหม่ แล้วยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ครับ อย่าลืมทำใบนำส่งทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นนะครับ

ฟ้า:
1.ในกรณีที่ผู้ขายเป็นคนต่างชาติละค่ะ และปัจจุบันไม่อยู่ในประเทศไทยแล้ว อย่างนี้ทางด้านกฎหมาย และด้านภาษี ของผู้ขาย-คนต่างชาติ,ผู้ซื้อ-คนไทย(บุคคลธรรมดา) และบริษัท ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

2. ราคาซื้อขาย สามารถเอาราคาทุน 100 บาท บวกด้วย กำไรสะสม หาร จำนวนหุ้น แล้วเป็นราคาซื้อขายได้หรือไม่ค่ะ ช่วยแนะนำด้วยค่ะอันนี้สำคัญม๊าก..มาก** เนื่องจากบริษัทต้องทำเอกสารทั้งหมดให้ทั้งผู้ซื้อ-ผู้ขาย และตัวบริษัทเอง ดังนั้นจึงต้องการทราบรายละเอียดและข้อมูลต่างให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด และเพื่อป้องกันการเกิดข้อพิพากในอนาคตค่ะ

007:
ควรทำใบรับเงินค่าหุ้น และส่งไปให้ผู้ขายลงนาม

แล้วก็เปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) เพื่อยื่นกระทรวงพาณิชย์ครับถ้าผู้มีเงินได้ มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย ก็ไม่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทยครับ  ราคาซื้อขาย สามารถทำตามข้อ 2 ได้ครับ แล้วให้บวกราคาที่ประเมินเกี่ยวกับความสามารถในการกำไรในอนาคตของบริษัทเข้าไปด้วย ตามความเป็นจริง (ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร)

ฟ้า:
ขอบคุณมากค่ะคุณ 007

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม