www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

คณะบุคคล แต่ไม่ได้จดทะเบียน

(1/1)

นพ:
ผมกับเพื่อน 2-3 คน เป็น Graphic Designer ร่วมกันตั้งกลุ่มขึ้นมา สมมุติว่าชื่อกลุ่ม A แล้วแยกกันรับงาน คือรับใครรับมันไม่ต้องแบ่งกัน และไม่หักให้กลุ่ม เพียงแต่อาศัยชื่อกลุ่มเพื่อเป็นเครดิตทางผลงาน และใช้เวลาออกใบเสร็จให้ลูกค้าเท่านั้นใบเสร็จที่พวกผมออก หัวกระดาษเป็นชื่อกลุ่ม แต่ตรงชื่อผู้รับเงินกรอกชื่อใครชื่อมัน(งานใครคนนั้นก็เป็นผู้รับเงิน) โดยมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี(ของใครของมัน)กำกับไว้ด้วย เวลาจ่ายภาษีก็แยกกันจ่ายของใครของมัน(บุคคลธรรมดา)คือผมจะขอรบกวนถามว่า ทำแบบนี้ผิดไหมครับ (เพราะดูเหมือนจะเป็นคณะบุคคล แต่ไม่ได้จดทะเบียน)แล้วแบบนี้จำเป็นต้องไปจดไหมครับ (ใช้ชื่อกลุ่มโดยไม่จดทะเบียนคณะบุคคลมีความผิดไหมครับ)ขอบพระคุณครับ

town:
หากต่างคนต่างรับรายได้ของตนเอง  โดยไม่ได้มีการแบ่งผลประโยชน์กัน  ก็ถือว่าเป็นรายได้ของแต่ละบุคคล  ดังนั้นเมื่อเสียภาษีก็จะเสียในนามของแต่ละบุคคล  ส่วนที่ถามว่าผิดหรือไม่  ผมมองว่าไม่น่าจะผิดครับ  เพราะเป็นเพียงการทำให้ลูกค้ารู้ว่าเป็นใคร  ส่วนในเรื่องของการเสียภาษีก็เสียในนามของแต่ละบุคคล  อีกทั้งไม่ได้มีการจดเป็นคณะบุคคล  และไม่มีการแบ่งผลประโยชน์ระหว่างกัน  จึงไม่เข้าข่ายที่จะเสียในนามคณะบุคคลครับจึงไม่จำเป็นต้องไปจดเป็นคณะบุคคลครับ  เพราะรายได้ใครก็รายได้คนนั้นครับ

007:
ขอบคุณคุณแมว และคุณ town ครับ

นพ:
ขอบพระคุณทุกท่านมากครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม