www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

หนี้ต่างประเทศ

(1/1)

เด็กบัญชี:
บ.ซื้อวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศ  และจ่ายชำระเพียง 50% ต่อมามีการคืนสินค้าให้กับเจ้าหนี้รายนี้ เราสามารถที่จะ ลงบัญชีโดย Dr.เจ้าหนี้ต่างประเทศ และ Cr.รายได้อื่น ได้หรือไม่ค่ะ เพราะตอนที่ตั้ง Dr.วัตถุดิบ Cr.เจ้าหนี้ต่างประเทศ รบกวนช่วยตอบด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

007:
ตอนซื้อ

dr.ซื้อ  100

cr. เจ้าหนี้ 100ตอนชำระ 50%

dr. เจ้าหนี้ 50

cr. ธนาคาร 50

(กรณีไม่มีกำไรขาดทุนจากการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ)ตอนส่งคืนสินค้า

dr.เจ้าหนี้ 50

dr. เงินจ่ายล่วงหน้าให้แก่ผู้ขาย (Advancd to supplier) 50

cr.ส่งคืน  100เมื่อมีการจ่ายค้าขนส่งในการคืนสินค้า และเจ้าหนี้เป็นผู้รับผิดชอบ ก็ให้บันทึกไว้ในบัญชีเงินจ่ายล่วงหน้าให้แก่ผู้ขาย เป็นบัญชีลูกหนี้ครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม