www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ทำบัญชีมีชื่อในบริษัทแม่ แต่ลงชื่อทำบัญชีในบริษัทลูก

(1/1)

แมว:
เป็นพนักงานบัญชีของบริษัทแม่ รับเงินดือนจากบริษัทแม่ แต่เป็นคนลงชื่อทำบัญชีในบริษัทลูก เนื่องจากอยู่ในสำนักงานเดี่ยวกันถามว่า การแจ้งประเภทของการทำบัญชีนั้น เราต้องลงว่าเป็นประเภท พนักงานบริษัท หรือ รับจ้างทำบัญชี

007:
บริษัทแม่ให้บริการทำบัญชีกับบริษัทลูก โดยที่เราซึ่งทำบัญชีอยู่ที่บริษัทแม่เป็นผู้จัดการทำบัญชีให้ อย่างนี้น่าจะถือว่าเป็นการรับจ้างทำบัญชีนะครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม