www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ต้องยื่นงบให้กรมพัฒนาฯ กี่ชุด

(1/1)

ลี:
ปกติ 3 ชุด ต้องไปยื่น ที่ต่างจังหวัด ที่เป็นสาขาด้วยหรือไม่ กี่ชุด รายละเอียดมีอะไรบ้าง

007:
สาขาไม่ต้องยื่นงบครับ  ให้ยื่นแค่สำนักงานใหญ่ก็พอ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม