www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ดอกเบี้ยเงินกู้กรรมการ

(1/1)

รัตนา:
บริษัทเป็นลักษณะ SME เปิดมาประมาณ 2 ปีทำให้การกู้เงินกับธนาคารไม่ได้รับการอนุมัติ แต่จำเป็นต้องเป็นลักษณะบุคคลถ้าเป็นกรรมการเป็นผู้กู้ยืมค่าใช้จ่ายต่างๆ+ดอกเบี้ย ออกในนามกรรมการสามารถนำมาลงบัญชีได้หรือไม่ค่ะ

แมว:
ได้ค่ะทำหนังสือกู้ยืมกันให้ชัดเจนก็คือ ต้องทำหนังสือกู้ยืมกันระหว่างกรรมการกับบริษัทอีกครั้งหนึ่งค่ะอัตราดอกเบี้ย ก็อย่าให้ต่ำกว่าที่ธนาคารเขาปล่อยกู้น่ะ เพราะอาจจะโดนประเมินภายหลังได้ค่ะตอนจ่ายต้องหัก ณ ที่จ่าย 1 % หรือไม่ จำไม่ได้ค่ะ ต้องรบกวนท่านอื่น ให้ความรู้ต่อไปค่ะ

รัตนา:
ขอบคุณคุณแมวมากค่ะ

แล้วอย่างนี้เราต้องยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะด้วยหรือเปล่าค่ะ

ตะวัน:
ตอนจ่ายดอกเบี้ยให้กรรมการ ต้องหัก ณ.ที่จ่าย 15% และนำส่ง ภงด.2 ค่ะไม่เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ ในทางกลับกันถ้าบริษัทให้กรรมการกู้ยืม ดอกเบี้ยรับจากกรรมการต้องนำมายื่นภาษีธุรกิจเฉพาะด้วย

ธนพร:
อยากได้แบบฟอร์มสัญญาให้กรรมการกู้ยืมเงินค่ะ

หาได้จากไหนคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม