www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีเงินได้รอตัดจ่าย

(1/1)

อรพรรณ:
บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ( ฉบับที่ 145 )  รอตัดจ่าย 5 ปี จะลงบัญชี อย่างไรได้บ้างค่ะ

Nat:
สินทรัพย์ที่ซื้อทดแทนเข้าเงื่อนไขทั้งหมดหรือเปล่าครับ  ถ้าเข้าเงื่อนไขทำไมต้องรอตัดจ่ายด้วยครับ

บัญชีก็ลงรายการ write-off ของเก่าออก บันทึกของใหม่เป็นสินทรัพย์ (เพราะทำให้ดีขึ้น ไม่ถือเป็นค่าซ่อมแซม)  ส่วนภาษี ก็ไปกรอกใน ภ.ง.ด. 50 เป็นตัวหักครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม