www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การ PRESENT งบการเงิน

(1/1)

duang:
การ present งบการเงิน สามารถ นำลูกหนี้ และ

เจ้าหนี้ บริษัท ในเครือ มาหักกลบกัน ได้ไหมค่ะ

และโชว์เฉพาะ ยอด Net

007:
ได้ครับ ถ้าเป็นลูกหนี้และเจ้าหนี้รายเดียวกัน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม