www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

กรมสรรพากรได้กำหนดจัดสัมมนา “ ระวังไว้...ไม่เผลอใช้ภาษีซื้อต้องห้าม ”

(1/1)

แมว:
เรียน   สมาชิกสารสรรพากรทุกท่าน เนื่องด้วยกรมสรรพากรจะจัดให้มีการสัมมนา  “ ระวังไว้...ไม่เผลอใช้ภาษีซื้อต้องห้าม ”ในวันที่ 21-25 พ.ค.  ณ   ห้องประชุม 1  ชั้น 2  อาคารกรมสรรพากร โดยมีรายละเอียดดังนี้- รอบที่ 1 วันจันทร์ที่         21  พฤษภาคม 2550  เวลา 13.30 น. – 17.00 น.  - รอบที่ 2 วันอังคารที่         22  พฤษภาคม 2550  เวลา 08.30 น. – 12.00 น.  - รอบที่ 3 วันอังคารที่        22  พฤษภาคม 2550  เวลา 13.30 น. – 17.00 น.  - รอบที่ 4 วันพุธที่             23  พฤษภาคม 2550  เวลา 08.30 น. – 12.00 น.  - รอบที่ 5 วันพุธที่              23 พฤษภาคม 2550  เวลา 13.30 น. – 17.00 น.  - รอบที่ 6 วันพฤหัสบดีที่   24  พฤษภาคม 2550  เวลา 08.30 น. – 12.00 น.  - รอบที่ 7 วันพฤหัสบดีที่   24  พฤษภาคม 2550  เวลา 13.30 น. – 17.00 น.  - รอบที่ 8 วันศุกร์ที่            25  พฤษภาคม 2550  เวลา 08.30 น. – 12.00 น.                          (เลือกรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น)                  สำหรับท่านที่สนใจเข้ารับฟังการสัมมนาในครั้งนี้สามารถสำรองที่นั่งสัมมนาได้ทาง website http://www.rd.go.th/publish/seminar/page1.html  หรือเข้าโดยตรงได้ที่  (www.rd.go.th >>ห้องข่าว>>ปฏิทินการจัดสัมมนาภาษีอากร)

ที่เดียวเท่านั้น ( จองก่อนได้สิทธิ์ก่อน ) ไม่มีที่นั่งเสริมให้แก่ผู้ที่ไม่ได้ทำการสำรองที่นั่งหรือสำรองที่นั่งไม่ทัน

การสัมมนานี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และ ไม่สามารถนับเป็นชั่วโมงการอบรมของผู้สอบบัญชีภาษีอากรได้

รีบเข้าไปจองน่ะ เพราะเขารับแค่รอบละ 400 คนค่ะ

town:
ขอบคุณครับ

น้อย:
เต็มทุกที ไม่รู้ว่าเต็มจริงหรือ เปล่า

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม