www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าปรับปรุง

(1/1)

บีบี๊:
กรีบริษัท จ่ายค่า ปรับปรุง ให้ดีขึ้น  ซึ่ง ได้จ่ายไปปีที่แล้ว  แต่ เอกสาร การจ่ายเงิน ไม่ได้เก็บรวบรวมไว้ จะมีวิธีทำอย่างไรดี  และหากต้องการทำเป้น รายจ่าย จะทำได้อย่างไร

แมว:
ติดต่อคนที่เราทำเงินให้เขาได้หรือไม่  จ่ายเป็นเช็ค หรือ เงินสด ถ้าจ่ายเป็นเช็ค ติดต่อขอสำเนาเช็คที่ธนาคารได้หรือไม่ ไม่แน่ใจน่ะ

101:
ปรับปรุงอะไรหรือคะ เอกสารการจ่าย ก็จัดทำใบสำคัญรับเงินให้ผู้ที่รับเงินเซ็น+สำเนาบัตรประชาชน(กรณีเป็นบุคคล

ธรรมดา) แต่ถ้าจ้างก็อย่าลืมยื่น ภงด.ด้วยนะ ต้นขั้วเช็คน่าจะมีรายละเอียดการจ่ายเงินนะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม