www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จ้างพิธีกร

(1/2) > >>

ปัฐ:
กรณีบริษัท จ้าง คนนอก รับจ้างอิสระ มาทำหน้าที่พิธีกร  ประชาสัมพันธ์ บริท เวลา ออกกิจกรรม นอดสถานที่ต่างๆ  ต้องหักณที่จ่ายหรือไม่ และหักเป้น ค่าอะไร  กี่%  ขอบคุณมากค่ะ

town:
ถ้าไม่ใช่ดารานักแสดง  ผมว่าจะเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (2)  เนื่องจากการรับทำงานให้ครับ  ถ้าบริษัทเป็นผู้จ่ายก็จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราก้าวหน้าครับ

ติ๊ก:
พอจะยกตัวอย่างวิธรคำนวณได้ไหมคะ   เช่น บริษัท จ่ายค่าจ้างพิธีกรดำเนินรายการ ประชาสัมพันธ์ สินค้าบริษัท และโปรโมชั่นต่างๆ   3 วัน  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500 บาท

จะต้องหักณที่จ่ายเท่าไร และเวลาเขียนหนังสือรับรองหักณที่จ่าย เขียน ค่าอะไร   ขอบคุณมากค่ะ

แสงแดด:
หักภาษีณ ที่จ่าย ไว้ 3% ของยอดรวมในแต่ละครั้งที่จ่าย แต่ถ้าในแต่ละครั้งจ่ายไม่ถึง 1000 บาท ก็ไม่ต้องหัก ภาษีเช่น  1500 x 3% = 45 บาท ค่ะ  และเวลาออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย เป็นค่าพิธีกร หรือค่าตอบแทนก็ได้ แล้วแต่จะเป็นลักษณะใด เช่น ถ้าเป็นค่าจ้างพริตตี้ ก็ลงเป็นค่าบริการ  และนำส่งภาษี ภงด 3

town:
วิธีการคำนวณเงินได้ตามมาตรา 40 (1) และ (2) จะเหมือนกันครับ  ดูวิธีการคำนวณได้ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 96/2543

http://www.rd.go.th/publish/3558.0.html

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม