www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

มาตรา 40(6) ต่อ

(1/1)

heart:
กรณีรับทำบัญชีอิสระของบริษัทแห่งหนึ่งโดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนเดือนละ 12000 บาท กับกรณีที่เป็นพนักงานบัญชีของบริษัทโดยที่บริษัทแห่งนั้นมีพนักงานบัญชีเพียงคนเดียวโดยได้รับเงินเดือนเดือนละ 12000 บาท ทำไมการตีความรายได้ตามมาตรา 40 ถึงไม่เหมือนกันทั้งที่ข้อเท็จจริงแล้วเหมือนกัน คือเป็นคนทำบัญชีของบริษัทและมีรายได้เดือนละ 12000 บาท

อ้วน:
หลักการพิจารณาจะดูครับว่า  ระหว่างเจ้าของกับผู้ทำงานให้มีความสัมพันธ์กันในลักษณะใด  เช่น

1.  ถ้ามีความสัมพันธ์ในฐานะนายจ้างกับลูกจ้าง  เงินที่ได้รับก็จะถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 1 )2.  แต่ถ้าไม่ได้มีความสัมพันธ์ในฐานะนายจ้างกับลูกจ้าง  เงินที่ได้รับจากค่าทำบัญชี  ก็จะถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 6 )

millhoo:
ทำกวดวิชา อยู่ระหว่างขออนุญาติ

ค่าสอนหักคชจ.ได้กี่เปอร์เซ็น ค่าหนังสือกี่เปอร์เซ็นต์

ค่าอาจารย์ หักยังไง

(สนใจอยากมีที่ปรึกษามีคนดูแลบัญชี)

ขอบคุณครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม