www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่ารับรอง

(1/1)

วิน:
บริษัท จ่ายเงิน ค่าเลี้ยงพนักงาน สำหรับ ออกกิจกรรมนอกสถานที่  จะลงเป็น ค่าอะไรครับ  เอกสารประกอบอะไรบ้าง กระทบ กับ พนักงานพรือเปล่า

ปวรปัณวรรธน์:
ลงเป็นค่าสัมมนาครับ ควรมีตารางเวลาในการสัมมนา  หัวข้อเรื่องสัมมนาหรือกิจกรรมต้องเป็นไปในทางที่ก่อประโยชน์ให้กับกิจการครับ  ส่วนพนักงานไม่มีผลกระทบครับ ไม่ต้องถือเป็นรายได้บุคคลธรรมดาเพื่อคำนวณภาษี

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม