www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ลงบัญชีหรือไม่

(1/1)

จีจี้:
กรณีบริษัท มีใบแสดงรายละเอียดการจ่ายเงิน เดือนให้พนักงาน ซึ่ง จะมี ค่าintensive  โบนัส ด้วย ในทุกเดือน  

แต่เวลาสำนักงานบัญชีขอ เอกสารมักจะขอ แค่ ใบ รายละเอียดส่งประกันสังคม  สำนักงานบัญชี จะลง เป็น รายจ่ายให้บริษัทนอกจากเงินเดือนแล้ว จะลงตัวอื่นให้ด้วย อย่างไร และจะ ลงให้หรือไม่  ควรทำเอกสารประกอบ การจ่ายเงิน ให้พนักงานอย่างไรดี  เช่น จ่ายค่าคอม ,เบี้ยขยันประจำเดือน,  รบกวยช่วบด้วยนะคะ

101:
ถ้าเป็นค่าCOM ที่บริษัทฯ ใช้ใบสำคัญรับเงินให้SALE เซ็นต์รับเงิน(หรือเช็ค) แนบกับสำเนาบัตรประชาชน+หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ส่วนเบี้ยขยันประจำเดือน ก็ลิสต์รายชื่อพนักงานที่ได้รับเงิน แล้วเซ็นต์ชื่อรับเงินแนบกับใบสำคัญจ่ายค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม