www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รับชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต

(1/1)

nongbew:
ทางบริษัทขายสินค้าและรับชำระโดยรูดบัตรเครดิต อยากถามว่าค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารคิดจะบันทึกบัญชีอย่างไร เช่น รูดค่าสินค้า 10,000 บาท ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท 9,786 บาท ส่วนต่างจะเป็นค่าธรรมเนียม 2% ของ 10,000 และคิดภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7% ของค่าธรรมเนียม รบกวนถามหน่อยนะค่ะว่าวิธีการบันทึกบัญชีอย่างไร

แมว:
เดบิต ธนาคาร                      9,786

         ค่าธรรมเนียมธนาคาร     200

         ภาษีซื้อ                             14

         เครดิตขาย                                        9,300

                   ภาษีขาย                                      700

เด็กเพิ่งจบ:
ไม่เคยเจอกรณีแบบนี้เหมือนกันค่ะ แต่อยากทราบว่ายอดขาย 9700 ภาษีขาย 700 ได้เหรอค่ะ แบบนี้ก็ไม่ใช่ 7%

รบกวนช่วยอธิบายหน่อยค่ะ

PA:
เครดิตขาย  9,345.79

          VAT    654.21ตรวจเช็คใบเสร็จด้วยนะครับ  ว่าธนาคารเป็นผู้นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้เราหรือเปล่า  เพราะค่าบริการของธนาคารต้องหัก ณ ที่จ่ายครับ  แม้ยอดไม่ถึง 1,000 บาท แต่ถ้าเป็นสัญญาระยะยาวต้องหักภาษีนำส่งครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม