www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ในรอบบัญชีแรกจะมีสิทธิ์เลือกปิดบัญชี เดือนไหนก็ได้

(1/1)

lee:
ในรอบบัญชีแรกจะมีสิทธิ์เลือกปิดบัญชี เดือนไหนก็ได้

คำถาม :  ภายใน 12 เดือน ใช่ไหม  และไม่ยื่น ครึ่งปีก็ได้ AUDIT บอกมา แม้ในข้อบังคับตอนจัดตั้งบจก.

ทำเป็นรอบปีบัญชีปกติ คือ ม.ค. - ธ.ค. ก็ตาม  กรมสรรพากรไม่มีปัญหาในการยื่นงบนับรอบปีบัญชี

ใช่ไหมคะ ถ้าไม่ตรงกับตอนจดทะเบียนในปีแรก

ถามทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว เจ้าหน้าที่บอกว่าจะมาทำเรื่องขอเปลี่ยน ก็ได้ หรือยังไม่ต้องทำก็ได้

ทางบจก.มีสิทธิ์

แมว:
โดยปกติของการจดทะเบียนบริษัทใหม่ มักจะเป็นวันใด ๆ ก็ได้ในปี นั้น  และ การปิดรอบระยะเวลาบัญชีปีแรกที่เปิดบริษัทนั้น มีการยินยอมให้รอบบัญชีไม่ต้องครบ 12 เดือนก็ได้ ซึ่งโดยทั่วไปคนที่เปิดบริษัทเขาจะทำกันแบบนี้ เพื่อให้วันที่ของการปิดรอบบัญชี ตรงกับปีปฏิทินสากลค่ะ เช่น จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 12/5/50 ถ้าต้องรอให้ครบ 12 เดือน จึงจะปิดบัญชี ก็ต้อง 11/5/51 ซึ่ง ไม่สากลค่ะ และ จำยากด้วยค่ะ รวมทั้งการหาข้อมูลประกอบการลงบัญชีต่าง ๆ ก็ค่อนข้างจะยุ่งยากค่ะ เพราะส่วนใหญ่ เขามักจะมีข้อมูลกันเป็นวันที่ 31/12/... กันค่ะดังนั้น ปี ที่ 2 รอบยะละเวลาบัญชีของเราก็จะเป็น  1/1/51 - 31/12/51 ค่ะ ก็จะเหมือนกับบริษัททั่วไปค่ะสำหรับกรมพัฒนาธุรกิจการค้านั้น ถ้าตอนนที่เรายื่นจดทะเบียนไปนั้น แจ้งรอบระยะเวลาบัญชี เป็นแบบวันที่ชนวัน ครบ 1 ปี ไปแล้ว ก็ต้องแจ้งเปลี่ยนค่ะ ซึ่งไม่ยุ่งยากค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม